قسمت اول

نژا
دهای گربه ها بر اساس محبوبیت
محبوب ترین گربه ها

اگرچه توسط انجمن فانسیر گربه به رسمیت شناخته نشده (CFA) ، اهلی موکوتاه و اهلی موبلند هستند. انها را بیشتر به عنوان گربه سانان غرغرو جهان می شناسند.


رایج ترین نژادهای گربه

41 نژاد متفاوت وجود دارد که توسط انججمن فانسیر گربه ها (CFA) به رسمیت شناخته شده است . CFA بزرگترین و مشهورترین دفتر ثبت و رتبه بندی گربه های خالص به شرح زیر است :

1.پرشین
2.مین راکون
3. اگزوتیک
4.سیامی
5. حبشه ای
6. عروسک پارچه ای
7. بیرمان
8. موکوتاه امریکایی
9. گربه مشرقی
10. گربه چروک
11. گربه جنگلی نروژی
12
.گربه برمه ای
13. گربه پادشاه کرنیش
14
. گربه پادشاه دوون
15. تونکینس
16. انگلیسی موکوتاه

17. گربه اسکاتلندی
18. گربه پلنگ
19. گربه روسی
20. گربه مصری
21. گربه سومالی
22. دم کوتاه
23. خال خال موکوتاه
24. گربه نژاد رکس اسکاتلندی
25. Chartreux
26. فرفری آمریکایی
27. ژاپنی دم کوتاه
28. گربه براق ترک
29. گربه نژاد برمه ای اروپایی
30. سیبریایی
31. سنگاپوری
32. دم کل امریکایی
33. جاوه ای
34. اولین نژاد گربه ترک
35. Korat
36. بالیایی
37. گربه قهوه ای هاوانایی
38. گربه ژولیده!
39. گربه بمبئی
40. گربه آمریکایی پشم وزوزی!
41. LaPerm
نژادهای رایج دیگر گربه

این نژاد ها از طرف CFA تایید نشده و بنابراین رتبه بندی نیز نشده اند ، با این حال هنوز گربه های معروف و خوبی هستند!

-بنگالی
-گربه مزین کالیفرنیایی
-تیفانی
- Chartreux
-cymric
-هیمالیایی
-nebelung
مترجم : غزاله . م
منبع :www.petplace.com