درمان زخم پوست گربه

زخم پوست گربه سانان و ضايعات پوستي ميتوانند به دلايل مختلفي رخ دهند. گاهي اوقات، آنها ناشي از بيماري پوستي هستند.
با اين حال، زخم پوستي در گربه ها ميتواند همچنين نشانه‌اي از بيماري داخلي، مانند بيماري كبدي یا اختلالات خود ایمنی مانند لوپوس باشد. همچنين اغلب زخم ها و ضايعات پوستي در گربه‌ها ناشي از هجوم انگلي، عفونت باكتريايي يا قارچي يا حتي سرطان هستند. مواردي است كه شما بايد در مورد زخم پوستي گربه سانان و درمان آنها بدانيد.

علل زخم پوست در گربه‌ها
علل زخم پوست گربه‌ها بيشمار است. اغلب، زخم پوست گربه‌ ناشي از هجوم انگلي‌ جرب ساركپتيك، كرم‌هاي ساركپتيك، جرب دمودتیک است. عفونت قارچي، عفونت باكتريايي مينور نيز ميتواند دلايل زخم پوست در گربه‌ها باشد. همچنين حساسيت غذايي و عفونت باكتريايي ارثیدلايل رايج هستند.برخي از گربه ها ممكن است زخم و ضايعات را به عنوان دلايل خارش در پوست خشك و بيمارشان نشان دهند.

بعضي از ضايعات پوستي ممكن است ناشي از عفونت شديد باكتريايي يا قارچي باشد. زخم و ضايعات پوستي در گربه‌ها همچنين ممكن است نشانه‌اي از سرطان باشد.

تشخيص زخم پوست گربه‌سانان
دامپزشك شما به شرح حال كامل پزشكي و معاينه‌ي فيزيكي كامل براي تشخيص علت زخم پوست گربه شما نياز خواهد داشت. زخم و ضايعات ناشي از انگل، قارچ و عفونتهاي باكتريايي به راحتي قابل تشخيص هستند. دامپزشك شما ميتواند زخمهاي پوست را كه ناشي از انگل، قارچ و عفونت انگلي هستند را به وسيله نشانه‌هاي ناشي از ضايعات با مداواي مناسب درمان كند.
اگر دامپزشك شما دلايل زخم پوست گربه شما را به عنوان عفونت رد كرد، حساسيت غذايي يا واكنش‌هاي آلرژيك مربوط به عفونت باكتريايي ارثیرا آزمايش خواهد كرد.

درمان آلرژيها ممكن است سخت باشد. لازم است شما محركهاي آلرژيك را كه دليل رنج گربه‌تان بوده است را كشف كنيد. گربه‌ها ميتوانند واكنش‌هاي آلرژيك را نسبت به محركهاي موجود در هوا مانند دود سيگار يا اسپريها و همچنين گرد و خاك، كپك قارچي، گرده افشاني گياهان، پشم(كرك و مو)، و حتي پلاستيك نشان دهند؛ كه درمان شامل دور كردن محركهاي آلرژيك از اطراف گربه شما خواهد بود و همچنين ممكن است شامل تجويز داروهاي ضد حساسيت باشد.

اگر دامپزشك شما نميتواند هيچ نوع نشانه‌اي از عفونت يا حساسيت پيدا كند ممكن است براي تشخيص اينكه آيا ضايعات سرطاني هستند نمونه برداري انجام دهد.

چنانچه ضايعات در اثر يك بيماري جدي باشند ساير آزمايشات از قبيل آزمايش خون و آزمايش ادرار، ميتوانند آن را مشخص كنند.

درمان زخم پوست گربه
اگر در گربه شما زخم يا ضايعات پوستي آشكار شد،‌ فورا به دامپزشك مراجعه كنيد. درحاليكه اكثر زخمهاي پوستي در گربه‌ها را ميتوان به راحتي درمان كرد، گاهي اوقات زخم هاي پوستي ميتواند نشانه‌اي از سرطان مربوط به گربه سانان باشد. هر چقدر زودتر دامپزشك سرطان را تشخيص دهد، شانس بهبودي گربه شما بيشتر است.

ممكن است نياز به شستشوي گربه‌تان با شامپوهاي دارويي به منظور درمان زخمهاي پوستي به خصوص در مورد عفونت انگلي وجود داشته باشد. همچنين براي اين منظور كرم‌هاي موضعي و آنتي بيوتيكهاي دهاني تجويز ميشود.

گربه‌ها با زخمهاي پوست مستعد ابتلا به عفونتهاي ثانويه هستند، بنابراين حتي اگر دليل زخم پوست گربه‌تان عفونت باكتريايي نباشد ممكن است گربه شما احتياج به آنتي بيوتيك داشته باشد.
گربه شما ممكن است نياز به ادامه استفاده از آنتي بيوتيك‌ها تا بيش از چهار ماه، بسته به شدت عفونت داشته باشد.

((با تشكر از بررسي و راهنماييهاي بسيار ارزشمند ادمين عزيز ))

ترجمه: خاله‌ي شاني