به گزارش مشرق به نقل از بولتن نیوز؛ گیربه ها و انسان ها دنیا را بسیار متفاوت از هم دیگر می بینند. تصاویر زیر تفاوت های موجود را به زیبایی نشان می دهند. این تصاویر توسط نیکولای لام برای پروژه ی تحقیقاتی تیم کارشناسان 

بینایی حیوانات تهیه شده اند.

گربه‌ها چطور دنیا را می‌بینند


میدان دید گربه ها ۲۰۰ درجه و میدان دید انسان ۱۸۰ درجه می باشد. دید پیرامونی انسان در هر طرف ۲۰ درجه می باشد، که در تصاویر کدر نشان داده شده است. دید پیرامونی گربه در هر طرف ۳۰ درجه می باشد، که باز هم در تصاویر کدر با پهنای طولانی تر، نشان داده شده است.


گربه‌ها چطور دنیا را می‌بینند
گربه ها به علت مردمک بیضوی، استوانه های زیاد، قرنیه ی بزرگتر و وجود سلول های منعکس کننده ی نور در پشت شبکیه ی در تاریکی ۶ تا ۸ برابر بهتر از انسان ها می بینند.گربه‌ها چطور دنیا را می‌بینند
هرچیزی که یک انسان معمولی آن را در ۳۰ تا ۶۰ متری به صورت دقیق و واضح می بیند، یک گربه می تواند آن را با وضوح ۶ متری ببیند ( حدت بینایی گربه بین ۲۰/۱۰۰ تا ۲۰/۲۰۰ است).


در ابتدا تصور می شد که گربه ها مانند سگ ها و انسان های قرمز-سبزکور، دو رنگ بین هستند. اما تحقیقات نشان داده است که آنها در ۴۵۰-۴۵۴ nm و ۵۵۰-۵۶۱ nm دارای اوج هستند.گربه‌ها چطور دنیا را می‌بینند
بنا به تحقیقات، گربه ها احتمالا دارای مخروط نوع سوم می باشند که در ۵۰۰-۵۲۰ nm ( ناحیه ی سبز) به اوج می رسد. این یعنی گربه ها تریکرومات سه رنگ بین (trichromats) هستند ( سلولهای مخروی زیاد باز نمی شوند و در دامنه ی بنفش-زرد قرار می گیرند).انسان های قرمز-سبزکور فقط رنگ های آبی و زرد را می بینند، احتمالا گربه ها هم مشابه آنها هستند، اما به خاطر مخروط نوع سوم کمی هم سبز قاطی آن شده است.گربه‌ها چطور دنیا را می‌بینند
شبکیه ی ما در مقایسه با شبکیه ی گربه ها مخصوصا در قسمت گودی سلول های مخروطی بسیار بیشتری دارد، که امکان دید بسیاری از رنگ های پرطراوت با رزولوشن عالی را در طول روز برای ما فراهم می کند. وجود سلول های 

استوانه ای زیاد در سگ و گربه ها توانایی دید در نور کم را در طول روز و شب به آنها می دهد. گودی در این حیوانات وجود ندارد، اما دارای یه “ناحیه ی مرکزی” می باشند که گرچه نسبت به نواحی دیگر شبکیه سلول های مخروطی 

بیشتری دارد، اما نسبت سلولهای استوانه ای آن از سلول های مخروطیش بیشتر است. افزایش تعداد سلول های استوانه ای “میزان تجدید” آنها افزایش می دهد در نتیجه می توانند حرکات را سریعتر درک کنند ( این ویژگی هنگام 

رویارویی با حیوانات کوچکی که مسیر خود را هنگام تعقیب به سرعت تغییر می دهند بسیار سودمند است). همچنین این تفاوت ها به آنها کمک می کند تا دیدشان در شب افزایش یابد. توانایی دید در شب امکان تعقیب حرکات سریع 

اما بدون وضوح رنگ و رزولوشن بالا را به آنها می دهد.

گربه‌ها چطور دنیا را می‌بینند
جالب است که انسان ها توانایی دیدن حرکات آهسته ی اشیاء را ۱۰ برابر آهسته تر از گربه ها دارند ( یعنی ما می توانیم حرکت آهسته ی اشیاء را که برای گربه ها ثابت به نظر می رسند ببینیم).
.mashreghnews