بر اساس این گزارش، این تمساح با 4.21 متر درازا و 417 کیلو وزن، شبیه دایناسور است.


در سال گذشته، یک تمساح بزرگ با طول 4.92 متر و 458.8 کیلویی در بخش فرعی رودخانه آلاباما صید شد که در معده آن، گوزنی به وزن 52 کیلو وجود داشت.


صید تمساح 417 کیلویی در آمریکا +عکس

صید تمساح 417 کیلویی در آمریکا +عکس