یک بچه گربه به چه فضایی در خانه احتیاج دارد؟دد.۱ . اولین چیزی که برای آرامش دادن به بچه گربه تان احتیاج دارید، یک جعبه مثل جعبه کفش است.
۲ . داخل آن را با یک پتو یا ملافه ی نرم پر کنید.۳ . یادتان نرود برای ورود هوا به داخل جعبه روی در آن سوراخ هایی درست کنید.
این جعبه خانه موقت بچه گربه شما می شود، تا وقتی که به اندازه کافی بزرگ شود. برای بزرگ شدن بچه گربه تان در خانه این نکات را مد نظر داشته باشید:
هر چقدر در سنین پایین تر بچه گربه تان را به محیط جدیدی که برایش تهیه کرده اید عادت دهید، احتمال خوشحال شدن او بیشتر است.
اگر بالکن یا حیات دارید، میتوانید فضا را برای گربه تان امن کرده و به او اجازه بدهید لذت بازی کردن در دنیای بیرون را نیز تجربه کند.


اگر آپارتمان نشین هستید هر از گاهی گربه تان را برای قدم زدن به بیرون از خانه ببرید و برای جلوگیری از گم شدن او یک گردنبند و طناب برایش وصل کنید. این کار شاید اوایل سخت باشد، اما هر چه در سنین پایین تر آن را شروع کنید، راحت تر خواهد بود.یک بچه گربه به چه فضایی در خانه احتیاج دارد؟