زمانی که آنوکو (Anuko) با شیطنت صاحبش مواجه می‌شود، به هیچ عنوان حیرت زده نمی‌شود، برعکس قیافه‌ای خاص به خود می‌گیرد که بهتر از هر کلامی، بیانگر احساس اوست. صاحب این سگ خانم جسمین میلتون (Jasmin Milton)، گاهی در هنگام بازی نشان می‌دهد که قصد پرتاب توپ را دارد، ولی در واقع تنها وانمود می‌کند تا سر به سر آنوکو بگذارد. اما این هاسکی باهوش به این راحتی‌ها تحت تأثیر قرار نگرفته و تنها با قیافه‌ای که نشان از آزردگی خاطرش دارد، واکنش نشان می‌دهد.

سگی با ژست‌های منحصربفرد

جسمین که 18 سال سن دارد، دانشجوی رشته‌ی روانشناسی است. او و سگش خیلی زود به محبوبیتی قابل توجه در توئیتر دست یافتند. او می‌گوید علیرغم چهره‌ی عبوس و نسبتاً خشم آلود، آنوکو منبع شادی‌های زندگیش بوده است. جسمین در دوره‌ای از زندگی دچار افسردگی شدید شده و در همین زمان آنوکو وارد زندگیش شده است. او اشاره می‌کند آنوکو بارها او را به خنده انداخته است، کاری که دیگران در آن زمان، به سختی قادر به انجام آن بودند. آنوکو او را وادار می‌کرده از خانه بیرون آمده و هوایی بخورد. او به کمک آنوکو، موفق شد این دوره‌ی سخت را پشت سر بگذارد.

سگی با ژست‌های منحصربفرد

سگی با ژست‌های منحصربفرد

سگی با ژست‌های منحصربفرد

سگی با ژست‌های منحصربفرد

سگی با ژست‌های منحصربفرد

سگی با ژست‌های منحصربفرد

سگی با ژست‌های منحصربفرد