قلاده تربیتی سگقلاده ضد پارس تربیتی سگ ها قلاده تربیتی سگ ها همراه با اسپری 
قلاده ضد پارس پاششی (اسپری): این نوع قلادهقلاده تربیتی سگ دور گردن سگ بسته شده و دارای اسپری می باشد که درون آن از سنبل هندی پر شده که بطور فوق العاده ای موثر می باشد

برای سگ هایی که پارس میکنند . 
قلاده تربیتی سگ


این اسپریقلاده تربیتی سگ برای زمانی هایی میاشد که سگ شماقلاده تربیتی سگ پارس میکند و همسایه ها را ازار میدهد در زمان پارس اسپری بسیار بد بود برای سگ ها ( نه برای انسان ها ) ایجاد میکند

قلاده تربیتی سگبه راحتی قابل شارژ میباشد -

مکانیزم عمل اسپری و قلاده ضد پارس: قلاده تربیتی سگقلاده ضد پارس پاششی (اسپری): این نوع قلاده دور گردن سگ بسته شده و دارای اسپری می باشد که درون آن از سنبل هندی پر شده که بطور فوق العاده ای موثر می باشد. وقتی که سگ پارس می کند 

این قلاده جلوی بینی او کمی از ماده اسپری (سنبل هندی) را می پاشد. صدای پیس اسپری آنها ترسانده و همچنین از بوی آن نیز خوششان نمی آید 

قلاده تربیتی سگاکثر سگها دلیلش را بخوبی می فهمند ودیگر پارس نمی کنند. تحقیقات نشان داده است که قلاده پاششی دو برابر قلاده شوک دهنده موثر است.قلاده تربیتی سگ


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | قلاده ضد پارس تربیتی سگ ها