این طور که به نظر می رسد این قورباغه درختی ژاپنی نیز حوصله پیاده روی ندارد و تصمیم گرفته کمی سواری کند. اما مشکل چیست؟ او سیستم حمل و نقل حلزونی را که حدود 0.03 مایل در ساعت است، ترجیح می دهد. اگر چه به نفع اش بود پیاده روی را انتخاب کند اما گویا تصمیم خود را گرفته است.تصاویری از این حلزون سواری آهسته را برایتان آورده ایم. در طول مدتی که شما این تصاویر جالب را می بینید، این قورباغه تنها یک چهارم اینچ حرکت کرده است.قورباغه ای که مدال تنبلی گرفت! +عکس

قورباغه ای که مدال تنبلی گرفت! +عکس

قورباغه ای که مدال تنبلی گرفت! +عکس

قورباغه ای که مدال تنبلی گرفت! +عکس

قورباغه ای که مدال تنبلی گرفت! +عکس