دامپزشکی برده بودند این دختر به یک توله سگ که پنجه های خود را از دست داده بود برخورد کرد و به او ابراز علاقه کرد و مادر این دختر 3 ساله این توله سگ دوست داشتنی رو برای دختر 3 ساله خود خرید و از اون 

روز این دو دوست که درد مشترکی دارند دوستی زیبایی با هم پیدا کرده اند که در ادامه تصاویر این دوستی جالب بین این دختر 3 ساله و سگ رو مشاهده می کنید

دوستی جالب دختر 3 ساله با سگ


دوستی جالب دختر 3 ساله با سگ


دوستی جالب دختر 3 ساله با سگ


دوستی جالب دختر 3 ساله با سگ


دوستی جالب دختر 3 ساله با سگ


دوستی جالب دختر 3 ساله با سگ


دوستی جالب دختر 3 ساله با سگ


دوستی جالب دختر 3 ساله با سگ