می آمدند را بشناسم و به آنها شخصیت دهم. همه این عکس ها در یک استودیوی کوچک روی میز آشپزخانه ام گرفته شده اند. و از سبزیجات، کیسه های پلاستیکی، بطری اسپری آب و کمی فتوشاپ برای نورپردازی استفاده کرده ام. شما را به دیدن آنها 

دعوت می کنم.

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

آخوندک درحال رهبری یک ارکستر کوچک! پس زمینه جادویی یک برگ لیمو است.


تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

کلم بروکلی! زیبا و فتوژنیک


تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!

تصاویر رویایی و زیبا از حشرات!