او در این نقاشی ها سعی کرده افراد معروف و شخصیت های معروف رو در نقاشی های تاریخی و قدیمی ادغام کنده و نقاشی های جالبی رو به وجود بیاره و نام این پروژه جالب رو "سفرهای dans دماهای لو" گذاشته است. شما در ادامه این نقاشی های جالب ترکیبی از عکس های تاریخی و افراد معروف رو مشاهده می کنید
ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف


ترکیب نقاشی های تاریخی با افراد معروف