تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ تریکسی )


این تشویقی خوشمزه تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ تریکسی ) که برای تربیت سگ ها میباشد در دو طعم گوشت و مرغ  تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ تریکسی )میباشد . 


این محصول  تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ تریکسی )که از پرشین پت خریداری میکنید رول مانند و دارای غلتکی در سر آن  تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ تریکسی )میباشد که باعث میشود هنگامیکه سگ آن را لیس میزند

 تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ تریکسی ) مدت زمان بیشتر را صرف کند که نتیجه 
آن اثر بالاتر نتیجه پاداش میشود. تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ تریکسی )این تشویقی کم کالری مییاشد و برای سگهای پیر و چاق تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ تریکسی ) نیز مناسب است. تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ تریکسی )


این محصول در دو طمع گوشت مرغ و گاو ارائه میشود.

 تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ تریکسی )
فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | رول تشویقی سگ در دو طمع گوشت گاو و مرغ 45 میلی تریکسی