به گزارش بی‌بی‌سی، آن اتفاق به سرعت در اینترنت و شبکه مجازی پخش شد. به تبع آن اتفاق بامزه، عکس‌های جذاب دیگری نیز از تقابل جانوران منتشر شده است. بی‌بی‌سی در مسابقه «چالش زمین» از کاربران خواسته تا «عکس‌های شگفت‌انگیز» خود از تقابل حیوانات را به آن‌ها ارسال کنند.تاکنون عکس‌های فراوانی ارسال شده است. اما در ادامه عکس‌های منتخب معرفی می‌شوند.

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران

تقابل‌های شگفت‌انگیز جانوران