در اینجا تصاویری از یک نوع گربه ماهی را مشاهده می‌کنید که رنگ آن طلایی بوده و بسیار نادر بوده است که در شهر «جیانگ‌شی» واقع در چین توسط ماهی‌گیران صید شده است.


جالب است بدانید که دلیل نامگذاری گربه ماهی‌ها به دلیل داشتن سبیل در اطراف دهانشان و شباهت آن به گربه بوده است.

کشف گربه ماهی طلایی بسیار نادر +

کشف گربه ماهی طلایی بسیار نادر +

کشف گربه ماهی طلایی بسیار نادر +

کشف گربه ماهی طلایی بسیار نادر +

کشف گربه ماهی طلایی بسیار نادر +