یک عکاس فنلاندی در کشور خود، از حیوانات کوچک و برخی وحشی در حالی که از دست انسان‌ها غذا می‌خورند، تصاویری گرفته است.

غذا خوردن حیوانات از دست انسان +عکس

غذا خوردن حیوانات از دست انسان +عکس

غذا خوردن حیوانات از دست انسان +عکس

غذا خوردن حیوانات از دست انسان +عکس

غذا خوردن حیوانات از دست انسان +عکس

غذا خوردن حیوانات از دست انسان +عکس

غذا خوردن حیوانات از دست انسان +عکس