حال حیوانات در فصل زمستان چطور است؟
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان از آغاز سرشماری پستانداران حیات وحش همدان در هفته جاری خبر داد.
"سید عادل عربی اظهار کرد : در فصل زمستان سرشماری پستانداران مناطق حفاظت شده آغاز می شود. این سرشماری فواید بسیار زیادی داشته که از جمله آنها می توان به در اختیار قرار دادن تعداد جمعیت پستانداران اشاره کرد.وی افزود : سرشماری پستانداران اطلاعات از نحوه مدیریت محیط، غذاهای آنها و سایر مصادیق را در اختیار مجموعه محیط زیست قرار می دهد.
عربی خاطرنشان کرد: مجموعه محیط زیست در فصل زمستان در مناطق حفاظت شده و مناطقی که امنیت حیوانات حیات وحش به خطر نیفتد، غذا در اختیار آنها قرار می دهد.
سرپرست اداره کل محیط زیست همدان ادامه داد : در فصل زمستان حیوانات حیات وحش برای یافتن غذا از ارتفاعات پایین می آیند و تمایلی به بالا رفتن از ارتفاعات ندارند که در این شرایط برخی روستاها در کنار مناطق حفاظت شده قرار دارند و از روستاییان انتظار داریم حیوانات را از منطقه دور کنند و به آنها در حد توان غذا دهند.


عربی تاکید کرد : حیوانات حیات وحش به دو دسته شاخص و غیرشاخص تقسیم می شوند و حیوانات شاخص شامل قوچ و هم خانواده‌های آنها می شود و حیوانات غیر شاخص مانند شغال، گرگ و هم خانواده آنهاست که احتمال آمدن آنها به داخل روستاهای نزدیک مناطق حفاظت شده در این فصل دور از انتظار نیست.وی ادامه داد : اگر با حیوانات شاخص روبرو شدند علوفه و مواد غذایی را در اختیار آنها قرار دهند و آنها را به مناطق حفاظت شده هدایت کنند اما اگر روستاییان در این فصل با شغال و گرگ روبرو شدند بهتر است آنها را از داخل روستا دور کنند و هیچگاه افراد خردسال و سالخورده را در داخل روستا و محیط‌های خلوت تنها نگذارند.عربی یادآور شد : متولی نگهداری از حیوانات شهری از جمله سگ و گربه تحت حفاظت محیط زیست نبوده اما باید بدانیم که این حیوانات نیز مخلوق خدا هستند و باید احترام به حقوق حیوانات را در جامعه نهادینه کنیم.سرپرست اداره کل محیط زیست همدان گفت : شهروندان بهتر است در این فصل پرندگان شهری را غذا دهند چرا که در این فصل یافتن غذا برای آنها بسیار سخت است.