مقام های پلیس ولایت هرات گفته اند که متهمان هنگامی دستگیر شدند که تازه سر دو سگ را بریده بودند و قرار بود گوشت آنها را برای فروش، قطعه قطعه کنند.

فروشندگان گوشت سگ بازداشت شدند/

این حادثه در منطقه نوآباد شهر هرات رخ داده و معلوم نیست آنها تاکنون چه تعداد سگ را قربانی کرده اند.

به گفته خامه پرس، این نخستین بار است که این نوع فریبکاری و ارتکاب جرم در یکی از ولایات افغانستان گزارش می شود.