فرارو: بومیان ساکن "آرنهم‌لند" یکی از پنج ناحیه واقع در ایالت قلمرو شمالی در استرالیا از دیرباز با شکار حیوانات از جمله تمساح زندگی خود را می گذرانند.


منطقه "آرنهلم‌لند" در استرالیا با مساحت حدود 97000 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 16230 یکی از نقاطی است که همچنان بومیان استرالیایی در آنجا زندگی می کنند. گفته می شود "آرنهلم لند" اولین جایی بوده که در سال 1623 میلادی"متیو فلیندرز" کاشف این قاره پای به آن گذاشته و آن را نام گذاری کرده است.


بومیان این منطقه که گفته می‌شود نزدیک به 60 هزارسال پیش در اینجا ساکن شده اند داری پوستی قهوه‌ای رنگ و موهای مشكی و مجعد هستند و مانند سرخ پوستان بدنشان را رنگ می‌كنند.


این بومیان که همچنان شماری از آنها در سرزمین اجدادیشان زندگی می کنند مانند گذشتگان از طریق شكار و ماهیگیری زندگی خود را می‌گذرانند. امروزه حدود 500 قبیله كه دارای زبانها و فرهنگهای مختلف می‌باشند در استرالیا یافت می‌شوند. جمعیت این بومیان در سال 1788 به 350000 می رسید که اکنون به 230000 نفر رسیده است. "دیوید گری" عکاس رویترز به تازه ای به میان یکی از این قبایل در "رامینگینگ" در "آرنهلم لند" رفته و از زندگی آنها عکاسی کرده است. آنها که همچنان با شکار حیوانات زندگی می کنند شکارچیان قابل تمساح ها هستند؛ گرچه اکنون به جای روشهای سنتی از اسلحه برای اینکار استفاده می کنند.

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح

امرار معاش با شکار تمساح