حیوان خانگی بازیکن استقلال از آنسوی آب‌ها می‌آید!

پیش از این نیز برخی از چهره های ورزشی و سینمایی اقدام به انتشار عکس هایی از حیوانات خانگی خود کرده بودند. 


انعکاس این اخبار از سوی زیست بوم به منزله تائید رفتار نگهداری حیوانات خانگی نیست و پیش تر در مورد خطرات این رفتار و معضل قاچاق حیوانات خانگی که بازار بزرگی را تشکیل می دهد مطالبی منتشر کرده ایم.