چینی ها موجودات عجیب و غریبی هستند و یکی از علایق و تخصص هاشان ساختن مشابه و بدل هر چیزی هست.کاری ک این دفعه چینی ها کردن دقیقا مصداق همان ضرب المثل قدیمی ما ایرانی هاست که میگه طرف گنجیشک رو رنگ کرده جای قناری میفروشه.تکنیک کار اون ها به این صورته:اون ها سگ های چوچو رو جوری برس کشیده و تزیین میکنند ک به یه خرس پاندای بغلی تبدیل شه.هنری ک اون ها به خرج دادن داره کمکم تمام کشور را میگیرد.
سگ یا پاندا؟؟!!
سگ یا پاندا؟؟!!
سگ یا پاندا؟؟!!