Cushion made from waterproof fabric. 5 sizes, 3 colours.تخت زیر انداز برای سگ هااین تخت زیر انداز به صورتی طراحی شده است که هوا به صورت کامل در ان تهویه میشود .این محصول تخت زیر انداز برای سگ هاضد اب میباشد 
تخت زیر انداز برای سگ ها این محصول که از پرشین پت تهیه میکنید در اندازه110X80 میباشد .این محصول کاملا ضد اب میباشد . و برای سگ های بزرگ تخت زیر انداز برای سگ هاکارایی بسیاری دارد و میتواند از ایجاد پینه برای سگ های بسیار بزرگ و گریت دین ها جلوگیری کند
همچنین این محصول نرم و راحت را میتوانید برای سگ های خانگی تخت زیر انداز برای سگ هانیز بسیار مناسب میباشد .این محصولتخت زیر انداز برای سگ ها ضد اب تخت زیر انداز برای سگ هامیباشد 

تخت زیر انداز برای سگ ها


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | تخت زیر انداز برای سگ ها