نژاد گربه Siberian Forest

سیبرین با اینکه در تمام دنیا عاشقان خود را دارد گربه‌ای است که اصالتا از سرزمین روسیه میباشد

اما در سال ۲۰۰۴ برای اولین بار به خاک استرالیا وارد شد 
و سابقه این گربه بر میگردد به هزار سال قبل 
سیبرین گربه قوی و درشتی میباشد که در ۵ سالگی به بلوغ کامل میرسد
انها با کمک عضلات بسیار تخصص یافته و قوی خود این قابلیت را دارند که فاصله‌های زیاد را نیز با یک جهش مناسب طی کنند
موهای بلند انها در جذابیت انها بسیار نقش بسزایی دارد و در درنگ‌های مختلفی از رنگ سربی تا تورتوارایس دیده میشوند
گربه سیبرین بی‌نهایت با وقار و اشرافی میباشد که عاشق مصاحبت با صاحبش میباشد
و زمانی که صاحبش به خانه بر میگردد با وقار تمام از او استقبال میکند
صدای گوش نواز و خر خر کردن‌های مداوم گربه‌ای را با کاراکتر بسیار دوست داشتنی رقم زده است
زمانی که شما خانه خود را با این گربه افسون گر تقسیم میکنید
به معنی کلمه شما خانه خود را با این گربه تقسیم کرده اید و انتظار هر چیزی را درخانه خواهید داشت و حتی دور از تصور نیست که اسباب بازی‌های این گربه را در سینک ظرفشویی و یا وان حمام خود بیابید چون این گربه تمامیت خواه بسیار شیطان میباشد

منبع:whiskas
ترجمه:یگانه