این محصول ،شیرخشک بچه گربه  که در پرشین پت موجود میباشد دارای پروتدئین بالا کیفیت بسیار مطلوب برای بچه گربه ها ،شیرخشک بچه گربه
و همچنین مادر گربه ها 
 ،شیرخشک بچه گربهدر دوران حاملگی می باشد 
 ،شیرخشک بچه گربهباید توچه داشت که شیر گربه با شیر گاو بسیار متفاوت است و شیر گاو به هیچ عنوان ارزش غذایی برای گربه ها 


 ،شیرخشک بچه گربه


ندارد و فقط باعث اسهال میشود 


میتوانید از این محصول  ،شیرخشک بچه گربهبه عنوان شیر جایگزین برای توله ها و مادر استفاده کنید و سلامت حیوان خود را از بدو تولد تضمین تمایید 
 ،شیرخشک بچه گربه


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | شیرخشک بچه گربه -بیفار 200 گرم