یک موسسه خیریه در یک عملیات شبانه موفق شد تا این فیل زخمی را پس از 50 سال شکنجه در منطقه اوتار پرادش هندوستان، نجات دهد.
به گزارش دیلی میل، فیل «راجو» بعد از اینکه او را نجات دادند،‌ خونریزی پایش قطع شد و با نگاه گردشگرانی که از آنجا رد می‌شدند، جانی دوباره گرفت.رهایی فیلی از شکنجه‌های ۵۰ سالهرهایی فیلی از شکنجه‌های ۵۰ سالهرهایی فیلی از شکنجه‌های ۵۰ سالهرهایی فیلی از شکنجه‌های ۵۰ سالهرهایی فیلی از شکنجه‌های ۵۰ سالهرهایی فیلی از شکنجه‌های ۵۰ سالهرهایی فیلی از شکنجه‌های ۵۰ سالهرهایی فیلی از شکنجه‌های ۵۰ ساله

رهایی فیلی از شکنجه‌های ۵۰ ساله

رهایی فیلی از شکنجه‌های ۵۰ ساله