تقدیم به دوستداران سگهایاد از آن سگ
که درون نگهش
یک جهان مهر و وفا پنهان داشت


در شب سرد زمستان
در کنار کوچه
چه غمین ناله ی خود سر می داد


و چه غمگین روزی
کودکان سنگ به دست
چوب به دست در پی او


او دوان ، ناله کنان
زوزه کشان
و چه نفرت آور خنده ها بود که بر لبها بود

من به خود می گفتم :
سگ ولگرد
به خدا می برد یک روز پناه


و از او می پرسد :
این همان اشرف مخلوقات است ؟
و خدا ...
و خدا چه جوابی دارد ؟


این سوالی است که در این راه دراز من ز خود پرسیدم
و ز خود می پرسم
که خدا چه جوابی دارد ؟


شاید او غمگین است ...!
سگ ولگرد شبی رفت و نیامد هرگز
شاید او رفت به دیدار خدا ...!!!

تقدیم به دوستداران سگها


برقص ........... من با تو می مونم

نترس ..........تنهات نمیزارم 

بمون .........از عشق با من بخووووون


تقدیم به دوستداران سگهابه من دستورهای زیادی یاد دادی....بنشین.....بخواب......وقت غذاست.....دست بزن.....واق نکن......ووو

بعد از یادگیری بهم جایزه دادی اما اونﭼیزی که واقعا برام جایزه ست,زمانی ست که با رضایت و عشق بهم نگاه میکنی


توقع زیادیه؟!!تقدیم به دوستداران سگها
دوست داشتنت بوی باران می دهد


تقدیم به دوستداران سگهاوقتی خسته و کلافه ای , یک سگ میتونه حالت رو با شیرین کاریهایی که بلده خوب کنه,مطمئن باش تمام تلاشش رو میکنه تا دوباره خوشحال بشی


تقدیم به دوستداران سگها

تقدیم به دوستداران سگهاﻣــﻬﺮﺑﺎﻧﺘـﺮ ﺍﺯ ﻣـﻦ ﺩﯾـﺪه اﯼ ؟؟؟ﻧﺸﺎﻧـﻢ ﺑـﺪﻩ…!
ﮐﺴــﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺭﻫﺎ از خود دورش کرده باشی ﻭ ﺑـﺎﺯ ﻫـم با ﻋــﺸﻖ ﻧـﮕﺎﻫﺖ ﮐﻨـﺪ

تقدیم به دوستداران سگها
هرگز تاثير رفتارهاي خود را دست كم نگيريد.

شما مي توانيد زندگی يک نفر را دگرگون نماييد:براي بهتر شدن يا بدتر شدن....

تقدیم به دوستداران سگها
کسی در دنیا نیست ؟یا شاید هم من در دنیای کسی نیستم !!


تقدیم به دوستداران سگها
این عشقِ


تقدیم به دوستداران سگها


تقدیم به دوستداران سگهاسگ ها مخصوصا برای کودکان آفریده شدند.سگ خدای شادیست

تقدیم به دوستداران سگها
عشق ,عشق می آفریند ......

تقدیم به دوستداران سگها
این منم سگ ،رفیق بی کلک


تقدیم به دوستداران سگها
بودنت نهايت دلخوشی من است 
میتوانی باشی حتی در دورترها 

همین که هستی روزهایم عطر تو را دارد .......
و شبهایم روشن از خاطره ی مهتابيت ..
......

تقدیم به دوستداران سگهامن خیلی “با احساسم” با احساس من بازی نکن ،وقتی بهت وابسته شدم منو رها نکن