سرمای بی‌سابقه در امریکا و کانادا باعث یخ‌زدن آبشار نیاگارا شد.