سگ های تربیت شده که فقط دنبال بمب هستند
عکــس : سیامک ابراهیمی
روزگاری از تجهیزات نوین و الکترونیکی برای کشف بمب‌هایی که احتمالاً در اماکن حساس کار گذاشته می‌شود، استفاده می‌شد اما امروزه علاوه بر همه آن تجهیزات بمب‌یاب پیشرفته، از سگ های تربیت‌ شده و خاصی هم استفاده می‌شود.
این سگ ها با نام "EXPLOSIVE DETECTION DOG" در اروپا و جهان معروف هستند. این سگ ها را سگ های تربیت‌شده و "بمب یاب" می‌نامند.
سگ های بمب یاب

سگ های بمب یاب که توسط شرکت‌ها و معلمانی خبره آموزش می‌بینند، به‌ زبان‌های انگلیسی و آلمانی آموزش داده می‌شوند تا در صورت لزوم در کشورهای بیشتری از آنها استفاده شود.

برخی شرکت‌های اروپایی نیز می‌توانند در صورت ثبت سفارش، سگ‌ بمب یاب را به‌زبان‌هایی غیر از آلمانی و انگلیسی هم آموزش بدهند.
این سگ ها در محوطه های داخلی و خارجی هتل محل مذاکرات به‌ صورت مکرر در حال تردد هستند تا از وقوع هرگونه بمب گذاری و اقدام تروریستی جلوگیری شود.
منبع : تسنیم