.این سگها به حدی به فاکس هاند ها (foxhounds) شباهت دارند که ان را نسخه ی میناتوری فاکس هاند مینامند این سگهای انگلیسی تبار از سال1500 ظهور کردند و سریعا برای تخصصشان یعنی ردیابی معروف شدند استعداد ردیبای این سگها به حدی زیاد است که امروزه نیز مورد استفاده ی پلیسان برای ردیابی قرار میگرند .این سگهای شکاری از انرژی بالایی برخوردار هستند و اگر روزانه به شکار و ماجراجویی نپردازند ،تبدیل به سگهایی مخرب و اعصاب خورد کن میشوند .اکثر کسانی که بیگل داشته اند بخوبی میدانند که از مشکلات بزرگ این نژاد این است که خیلی زود حوصله اش سر میرود و اگر حوصله اش سر برود با پارس و زوزه های مشهورش شروع به خرابکاری میکند .

اگر شما جهت شکار و ردیابی بیگلی را تهیه کرده اید وی نمیدانید چگونه او را در طول روز سرگرم نگه دارید ،توصیه ی ما این است که ادامه ی مطلب را بخوانید :


بازی های پیشنهاد شده برای بیگل


1-ردیابی غذا

شرح حال بازی : باید خودش غذایش را داخل خانه یا حیاط با ردیابی پیدا کند .

اصول بازی : شما برای انجام این بازی ابتدا باید وعده هایی غذایی سگتان را در یک زمان مشخص بدهید تا سگ ان زمان را مخصوص غذا خوردن بداند برای مثال وعده ی شام هر شب ساعت 9 باشد.زمانی که سگتان کاملا این ساعت و زمان را شناخت و در این ساعت در انتظار غذا است ، غذایش را ظرف مخصوصش ریخته و در جایی از خانه پنهان کنید. برای بار نخست غذا را در جایی که پیدا کردنش سخت است پنهان نکنید .ابتدا به بیگلتان بگویید " غذایت کجاست؟" سپس او را به جایی که غذایش را در ان محوطه پنهان کردید ببرید و بگذارید با بو کشیدن غذایش را پیدا کند .بعد از چند بار تکرار و تمرین که سگ متوجه منظور شما شد میتوانید غذا را در جاهایی سخت تر پنهان کنید و سگتان را مشغول کنید .دقت کنید که مکان پنهانی غذا باید هر دفعه فرق داشته باشد و مکان های مختلفی از خانه باشد .

2-ردیابی عروسک و خوراکی های خوشمزه 

شرح حال بازی :هر روز خوراکی یا اسباب بازی های جدید در منطقه ای از خانه پهان کنید .

اصول بازی :هر روز میتوانید تعدادی خوراکی داخل حیاط و خانه پنهان کنید ،برای بیان منظورتان میتوانید ابتدا بیگل را به جایی تشویقی و یا عروسک را پنهان کرده اید ببرید و خوراکی یا شئ را به منظور تحریکش لحظه ای نشانش دهید سپس دوباره قایمش کنید .هر چند معمولا بیگل ها بخاطر شم شکاری بالایشان بدون نیاز به تحریک شما خودشان خوراکی ها و اسباب بازی ها را پیدا میکنند ،تنها کاری که باید بکنید این است که انها را تشویق کنید و هر دفعه بازی را پیچیده تر کنید .یادتان باشد که بیش از حد از خوراکی استفاده نکنید .


3-پیاده روی برای ردیابی

شرح حال بازی:بیگل باید برای پیدا کردن اسباب بازی اش پیاده روی کند .

اصول بازی:ابتدا به سگ دستور وایستا را میدهید یا از کسی کمک بخواهید که برایتان او را نگه دارد ،حداقل 20 متر از سگتان فاصله بگیرید و در دید او اسباب بازی به مکانی پر پیچ و خم پرتاب کنید ،سپس به او دستور پیدایش کن را بدهید و او را رها کنید تا بدنبال اسباب بازی برود و انرا پیدا کند .


4-قایم باشک

شرح حال بازی :بیگل باید یکی از اعضای خانواده یا شما را پیدا کند .

اصول بازی :زمانی که بیگل حواسش نیست میتوانید ارام قایم شوید و برای تشویقش به پیدا کردنتان یک سوت کوچک بزنید .ترجیحا جایی پنهان شوید که در دسترس مستقیم سگ نباشید .این بازی را میتوانید با افراد خانواده یا دوستانتان نیز اجرا کنید .


**************

ترجمه:moko
منبع:puppydogweb