چی هوا هوای مو کوتاه یا مو صاف:
این سگ ها موی کوتاهی دارند و برخلاف اسمشان همیشه موی نرم و صافی ندارند و ممکن است قسمت هایی از آن زبر باشد.

تیپ های چی هواهوا - Chihuahua

چی هواهوای مو بلند:
چی هوا هوای مو بلند موی لطیف و صافی دارد.موهای رویی صاف و بلند هستند و موهای زیری کوتاه اند.عجیب است که موی این نوع چی هوا هوا کمتر از نوع مو کوتاه یا مو صاف می ریزد.آن ها به شانه کردن زیاد یا کوتاه کردن مو نیازی ندارند.ممکن است چند سال طول بکشد که سگ چی هوا هوای مو بلند کاملا بزرگ شود.

تیپ های چی هواهوا - Chihuahua


چی هو هوای سر سیبی:

این رایج ترین نوع چی هوا هوا است.نام این نوع چی هوا هوا از حالت سر آن گرفته شده است.سر این سگ ها پهن تر از فکشان است.آن ها معمولا از نوع سر گوزنی بدن کوچک تر و سر بزرگ تری دارند.

تیپ های چی هواهوا - Chihuahua

چی هوا هوای سر گوزنی:
هر سگ چی هوا هوایی که مشخصات نوع سر سیبی را ندارد از این نوع است.این نوع سر کوچک تر و بدن بلند و لاغرتر و دماغ بزرگ تری دارد.

تیپ های چی هواهوا - Chihuahua

چی هوا هوای مینیاتوری:

کردم سعی دارند کوچک ترین سگ ممکن را به وجود بیاوند.این نوع چی هوا هوا فقط اندازه ی کوچک تر با قیمتی بالا تر دارد.اما چی هوا هوای مینیاتوری هنوز به درستی شناخته نشده است و هنوز جزو نژاد های استاندارد نیست.

جمجمه ی سگ چی هوا هوا:

تیپ های چی هواهوا - Chihuahua

اختصاصی پرشین پت

منبع : www.welovechihuahuas.com
ترجمه : Meeko