خانواده: Melanotaeniidae
دسته: ماهیان رنگین کمان
زیستگاه: استرالیا - شاخه های رودخانه ی یاکاتی، گینه ی نو
خلق و خو: صلح جو
تغذیه: همه چیز خوار
نگهداری: به سادگی می شود در تانکی که برای ماهیان رنگین کمان آماده شده است از آن ها نگهداری کرد. تقریبا تمام غذا ها را می خورند، اما به غذا های زنده علاقه ی وافری دارند.
اسیدیته (pH): بین 6.5 تا 7.5
دما: 24 تا 26 درجه ی سانتی گراد
اندازه: 13 سانتی متر / 5.1 اینچ
سطح شنا: میانه و سطح آب
تعیین جنسیت: نر ها جثه ی پر تری نسبت به ماده ها دارند. در نر ها، اولین باله ی پشتی، به باله ی دوم می رسد از آن عبور می کند؛ در حالی که برای ماده ها اینگونه نیست و فقط در برخی از ماده های درشت تر، باله ی پشتی اول به دومی می رسد اما از آن عبور نمی کند.
تولید مثل: در تانک های رایج برای ماهیان رنگین کمان، به سادگی تکثیر می شود. بر روی چوب تخم گذاری می کنند. چوب را پس از تخم گذاری از تانک خارج کنید، زیرا والدین پس از تمام شدن تخم ریزی، تخم ها را می خورند. به سادگی تولید مثل می کنند، اگر چه، لارو های آنها بسیار ریز هستند و برای تغذیه ی آنها باید از ریز ترین غذا ها، مانند اینفوزیا، APR و دیگر غذا های ریز دیگر استفاده کرد. پولکی خورد شده برای لارو هایی که زیر یک هفته تا یک ماه سن دارند، بسیار بزرگ است. بچه میگوی آب شور نیز برای آنها بسیار بزرگ است.
رنگ های اصلی: زرد، نارنجی


 معرفی ماهی رنگین کمان یاکاتی (Melanotaenia angfa)
 

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد