آبله قناري

آبله يكي از مهمترين و كشنده ترين بيماريهاي قناري محسوب مي شود، اين بيماري داراي واگيري بالا مي باشد و حشرات خونخوار و مايت هاي قرمز مهمترين عامل انتقال و همه گيري آبله محسوب مي شوند. در تمام طول سال امكان درگيري با آبله وجود دارد اما اواخر تابستان و اوايل پاييز اين احتمال بيشتر است.
ويروس آبله داراي 3 نوع بيماري زايي است.


فرم جلدي:

اين فرم جلدي باعث ايجاد ضايعات پوستي روي پنجه‌ها، پاها، اطراف چشم و منقار مي شود. پرنده هاي آلوده با شدت، منقار و چشم خود را روي چوب هاي نشيمنگاه مي كشند و يا ممكن است با كندن ضايعات روي پاها در آن نواحي خونريزي ايجاد كنند. اين فرم از آبله به دليل شباهت ضايعات با درماتيت باكتريايي و درماتيت قارچي و مايت كنمديوكوپتس و كونژاكتيويت نبايد با آنها اشتباه گرفته شود.


فرم ديفتريك:

اين فرم باعث ايجاد ضايعات در ناحيه حلق، زبان، حنجره مي شود ضايعات پنيري شكل خاكستري مايل به قهوه اي از نشانه هاي اين فرم از آبله است. در اين فرم پرنده به سختي تنفس مي كند. اين فرم از آبله به دليل شباهت ضايعات با تريكومونيازيس و كانديديازيس نبايد با آنها اشتباه گرفته شود.


فرم سپتيسميك :

اين فرم خطرناكترين و كشنده ترين فرم آبله محسوب مي شود. پرنده به سختي نفس مي كشد و قادر به آب و غذا خوردن نيست. تلفات 90% تا 100% اتفاق مي افتد. برخلاف ديگر مشكلات مربوط به قسمت فوقاني دستگاه تنفس مثل مايت ناي و يا عفونت هاي باكتريايي تنفس در اين فرم سخت اما بي صدا مي باشد. اين فرم از آبله به دليل شباهت ضايعات با عفونت هاي باكتريايي قسمت فوقاني دستگاه تنفس، آتوكسوپلاسموز، استرنواستوما، كلاميديوفيلوس، آسپرژيلوس، سينگاموس و نيوكاسل نبايستي با آنها اشتباه گرفته شود.


درمان:

براي اين بيماري درمان وجود ندارد اما اگر خيلي زود و به موقع تشخص داده شود مي تواند با انجام واكسيناسيون كل پرنده هاي موجود، از شدت تلفات كاست. استفاده از ويتامين ها به ويژه ويتامين A و C مي تواند مفيد باشد. ضد عفوني فضاي كلي پرنده ها از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.


پيشگيري:

واكسن هاي تجاري آبله قناري به صورت تلقيح زير پوست بال در بازار موجود است. اثر ايمني زايي واكسن 2 تا 4 هفته پس از تلقيح اتفاق مي افتد.


دست نوشته های دکتر مهدی مقدم
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است