بیشتر کسانی که ماهی نگه داری میکنند میخواهند بدانند که چطور میتوانند جنسیت ماهی خود را تشخیص دهند. در برخی موارد تعیین جنسیت ماهی کاری ساده است ولی در برخی موارد کاری بس دشوار است اگر غیر ممکن نباشد. و دلیل آن تنوع گسترده ای بین گونه های ماهی است. با اینکه صدها گونه از ماهی ها به عنوان حیوان خانگی نگه داری میشوند به راحتی میتوان مشاهده کرد که برای یک گونه موثر است ولی برای گونه دیگر نیست.
تشخیص جنسیت ماهی ها.(ترجمه)تفاوت جنسی یک اصطلاح مورد استفاده برای توصیف یک گونه حیوانی که در آن مردان و زنان در ویژگی های جسمی متفاوت اند و این تفاوت با چشم غیر مسلح قابل رویت است. به طور کلی گونه هایی که دارای معاشقه به عنوان بخشی از جفت گیری هستند و گونه هایی که در گروه های بزرگ تخم ریزی میکنند و تمایل جنسی ندارند. یکی دیگر از عوامل در نظر گرفتن سن ماهی است. بسیاری از گونه های دارای دو جنس تفاوت های جنسیتی خود را نشان نمیدهند تا زمانی که به بلوغ جنسی برسند. این به این معنی است که بسیاری از ماهیان جوان در یک گونه عینن شبیه هم هستند. تفاوت بین دو جنس گونه های دارای دو شکل ممکن است ناچیز یا کاملا قابل توجه باشد. لیوبرار ها متعلق به خانواده پوسیلید ها هستند که به راحتی قابل تشخیص اند. ماهی نر دارای گونوپدیم است که تغییر باله مقعد برای جماع مورد استفاده قرار میگیرد. ماهی ماده دارای باله مقعدی است که مانند یک مثلث شکل گرفته است. ماهی های بالغ سیچلید برآمدگی بزرگی در سر خود دارند. در برخی از گونه های سیچلید باله های پشتی و مقعدی مرد بسیار بزرگ تر و بلند تر از زنان است. وقتی بهار فرا میرسد برجستگی های زیاد و متعددی بر روی سر و صفحات آبشش و باله های سینه ی ماهی قرمز پدیدار میشود. این برجستگی ها سل عروسی نامیده می شوند و در پایان فصل پرورش ناپدید میشوند. آنها گاهی برای از بین بردن انگل خارجی تشکیل میشوند. 

تشخیص جنسیت ماهی ها.(ترجمه)


تعیین جنسیت برخی از گونه ها، مثل کوی، دشوار است مگر ایمکخ ماهی آماده ی تخم ریزی باشد. در حوضه کوی، زنان به طور کلی بزرگتر و تنومند تر از مردان هستند. علاوه بر ابن ماهی های ماده دارای تخم شکمی برآمده خواهند داشت و از سایر نرها دئر میباشند. 

تشخیص جنسیت ماهی ها.(ترجمه) 


صرف نظر از گونه ها، بهترین کاری که می توانید برای تعیین جنسیت ماهی خود را انجام دهید به دست آوردن یک کتاب یا مجله ای است که در مورد تاریخ طبیعی ماهی شما توضیح میدهد. با استفاده از این روش، شما باید قادر به فهم تفاوت های فیزیکی و یا رفتاری میان دو جنس از یک گونه خاص باشید. همچنین دامپزشک شما یک منبع مهم برای تعیین جنسیت حیوان شماست.


ترجمه و تدوین : Soul Reaver
منبع : Petplace