معرفي ماهي سيلور دالر
وجود يك ماهي نقره اي رنگ وقتي داخل اكواريوم بسيار زيبا شنا ميكند و به بالا و پايين ميرود بسيار چشم نواز و لذت بخش است.سيلوردالر بسيار خوب كنر ديگر ماهيان زندگي ميكند و درميان انها ميدرخشد...
 
ظاهر و رفتار
اينگونه ماهي را بهتر است تنها نگهداري نكنيد و حداقل دو گونه از ان را داخل اكواريومتان داشته باشيد.
سيلور
دالر داراي بدني گرد نقره اي رنگ و يكنواخت است.گونه ي نر ان در باله ي مقعدي خود رنگي قرمز دارد كه در ماده مشاهده نميشود.وقتي اينگونه از ماهي ها كنار هم شنا ميكنند ظاهري بسيار زيبا را ايجاد ميكنند.
سيلور
دالر هنگامي كه احساس خطر ميكند ديوانه وار شنا ميكند و بدليل نوري كه از بدن نقره اي رنگش ساطع ميشود شكارچي را گمراه و گيج ميكند.اين نژاد از ماهي در اوايل صبح تخم هاي خود را روي برگهاي گياهان ميگذارد. سيلوردالر تاحدود 5اينچ نيز شد ميكند.
اين ماهي با تمام ماهيان سازگار هستند بخصوص با ماهي رنگين كمان گوراميها نئون ها گربه ماهي ها تتراسها و ....
معرفي ماهي سيلور دالر

تغذيه و اكواريوم مناسب
سيلور
دالر گياهخوار است و بايد سبزيجات تازه مثل كاهو يا اسفناج به ان ارائه شود.انها گياهان زنده داخل اكواريوم را نيز ممكن است بخورند.اگر بطور دائم چراغ در اكواريوم روشن است ميتواند انها را اذيت كند.
حرارت اب بايد حدود 75 تا 80 درجه فارنهايت باشد و ph اب نيز بايد بين 5.8 تا 7.0 باشد.

نگراني ها و مشكلات
سيلور
دالر ماهي صلح جويي است ولي ممكن است مانند گونه هاي ديگر به ماهيان مريض حمله كند و اين موضوع برايش ايجاد مشكل ميكند.اگر ماهي مريضي در اكواريوم داريد سريعا ان را خارج كنيد و در محوطه اي دور از ماهيان ديگر نگهداري كنيد.

مترجم:Shamim
منبع:petplace