» سرویس: علمي و فناوري - علمي 
حيات 4.5 ميليارد ساله ماه در يك تصوير  
سطح سرد و بدون حيات ماه به نظر مي‌رسد كه هيچ گاه تغيير نمي‌كند؛ اما ناسا به تازگي به توليد ويديويي از تاريخچه 4.5 ميليارد ساله سخت و ناديده اين قمر پرداخته است.
به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هر علامت مشخص بر روي سطح ماه توسط برخوردهاي سياركي و ديگر نيروهاي فوق مخرب ايجاد شده است. اين ويديو كه براي جشن يادبود هزارمين روز حضور مدارگرد اکتشافی ماه در فضا ساخته شده، به ارائه يك چشم‌انداز جالب از چگونگي تغيير يك گوي مذاب از آوار به يك قمر خاكستري‌رنگ مي‌پردازد.
به گفته ناسا، به نظر نمي‌رسد سال به سال تغييري در ماه ايجاد شود. گودالها و ديگر ساختارها اكنون به نظر دائمي آمده، اما ماه هميشه به اين شكل نبوده است.
تصور مي‌شود كه ماه در زمان برخورد سياره‌اي به بزرگي مريخ با زمين در حدود 4.5 ميليارد سال پيش شكل گرفته كه ميلياردها ميليارد تن ماده داغ را به فضا پرتاب كرده بود.
از آن زمان، سطح اين قمر در معرض برخورد سياركها از سنگهاي عظيم تا ضربات كوچك قرار گرفته است.
در اين ويديو مي‌توان در ابتدا حركت سياركها را در فضا مشاهده كرد و در ادامه هزاران برخورد با سطح قمر در مقياسهاي زماني نامفهوم براي انسان نشان داده مي‌شود.بيشتر اين اطلاعات از مشاهدات مدارگرد اكتشافي ماه از اين قمر از ارتفاع 24 كيلومتري آن جمع‌آوري شده است.


حيات 4.5 ميليارد ساله ماه در يك تصوير تاريخچه