پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

10 خبر اخر سایت

◄ پروژه یکسان سازی و تحول در سایت ها پرشین پت
◄ مراقبت های لازم در مورد توله های تازه تهیه شده
◄ جرب در سگ ها
◄ غذای سگ، راهنمای جامع و کامل
◄ مشکلات پوستی در سگ‌ها
◄ تغذیه هاسکی
◄ گندخواری در سگ‌ها
◄ آیا سگ‌ها خواب می بینن؟
◄ سگ پیتبول
◄ خوشگل ترین نژاد های سگ و گربه!
◄ محبوب‌ترین نژادهای سگ و گربه آپارتمانی
◄ وسایل لازم برای نگهداری از سگ ها
◄ چه وسایلی برای بچه گربه نیاز داریم؟
◄ عقیم سازی در سگ و گربه ماده
◄ چطور از سگ خانگی خود در آپارتمان نگهداری کنیم؟
◄ هاسکی ها را بهتر بشناسید
◄ قند خون در سگ ها
◄ امسال با حیوان خانگی چه کنیم
◄ وایتکس برای سگ ها
◄ آیا می‌دانستید که گربه ها نیز سکسکه می‌کنند؟
◄ گربه‌ها در هنگام خواب
◄ بیا با هم بریم سفر اقا سگه !
◄ صدمات استخوانی در حیوانات خانگی
◄ از شیر گرفتن توله­ ها
◄ گربه نژاد هیمالین
◄ گربه سیامی
◄ اسفینکس
◄ گربه نژاد بریتیش موکوتاه
◄ ورزش در گربه ها
◄ تغذیه سگ و گربه
بعدی 1 قبلی

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

لیست پرندگان ایران


Podicipediformes
Podicipedidae
1 Podicipediformes   Podicipedidae Tachybaptus ruficollis   Little Grebe کشیم کوچک
۲ Podicipediformes   Podicipedidae Podiceps cristatus   Great Crested Grebe کشیم بزرگ
۳ Podicipediformes   Podicipedidae Podiceps grisegena   Red-necked Grebe کشیم گردن سرخ
۴ Podicipediformes   Podicipedidae Podiceps nigricollis   Black-necked Grebe کشیم گردن سیاه
۵ Podicipediformes   Podicipedidae Podiceps auritus   Slavonian Grebe کشیم شاخدار
Procellariformes
Procellariidae
6 Procellariformes   Procellariidae Calonectris diomedea   Cory’s Shearwater کبوتر دریایی مدیترانه
۷ Procellariformes   Procellariidae Puffinus pacificus   Wedge-tailed Shearwater کبوتر دریایی دم پهن
۸ Procellariformes   Procellariidae Puffinus persicus   Persian Shearwater کبوتر دریایی ایرانی
Hydrobatidae
9 Procellariformes   Hydrobatidae Oceanites oceanicus   Wilson’Storm Petrel مرغ طوفان
Pelecaniformes
Phaetontidae
10 Pelecaniformes   Phaetontidae Phaeton aethereus   Red-billed Tropicbird نوک سرخ دریایی
Sulidae
11 Pelecaniformes   Sulidae Sula dactylatra   Masked Booby بوبی نقابدار
Phalacrocoracidae
12 Pelecaniformes   Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo   Cormorant باکلان (دارقاز)
۱۳ Pelecaniformes   Phalacrocoracidae Phalacrocorax pygmeus   Pygmy Cormorant باکلان کوچک (دارقاز کوچک)
۱۴ Pelecaniformes   Phalacrocoracidae Phalacrocorax nigrogularis VU Socotra Cormorant باکلان گلو سیاه (دارقاز صخره ای)
Anhingidae
15 Pelecaniformes   Anhingidae Anhinga rufa   African Darter مار گردن
Pelecanidae
16 Pelecaniformes   Pelecanidae Pelecanus onocrotalus   White Pelican پلیکان سفید (مرغ سقای سفید)
۱۷ Pelecaniformes   Pelecanidae Pelecanus crispus VU Dalmatian Pelican پلیکان پا خاکستری (مرغ سقای پاخاکستری)
Anseriformes
Anatidae
18 Anseriformes   Anatidae Cygnus olor   Mute Swan قوی گنگ
۱۹ Anseriformes   Anatidae Cygnus cygnus   Whooper Swan قوی فریادکش
۲۰ Anseriformes   Anatidae Cygnus bewickii   Bewick’s Swan قوی کوچک
۲۱ Anseriformes   Anatidae Anser fabalis   Bean Goose غاز پا زرد
۲۲ Anseriformes   Anatidae Anser albifrons   White-fronted Goose غاز پیشانی سفید
۲۳ Anseriformes   Anatidae Anser erythropus VU Lesser White-fronted Goose غاز پیشانی سفیدکوچک
۲۴ Anseriformes   Anatidae Anser anser   Greylag Goose غاز خاکستری
۲۵ Anseriformes   Anatidae Branta ruficollis VU Red-breasted Goose عروس غاز
۲۶ Anseriformes   Anatidae Tadorna ferruginea   Ruddy Shelduck آنقوت
۲۷ Anseriformes   Anatidae Tadorna tadorna   Shelduck تنجه
۲۸ Anseriformes   Anatidae Anas penelope   Wigeon گیلار
۲۹ Anseriformes   Anatidae Anas strepera   Gadwall اردک ارده ای
۳۰ Anseriformes   Anatidae Anas crecca   Teal خوتکا
۳۱ Anseriformes   Anatidae Anas platyrhynchos   Mallard اردک سر سبز
۳۲ Anseriformes   Anatidae Anas acuta   Pintail اردک دم جغه ای (فیلوش)
۳۳ Anseriformes   Anatidae Anas clypeata   Shoveler اردک نوک پهن
۳۴ Anseriformes   Anatidae Anas querquedula   Garganey خوتکا ابرو سفید
۳۵ Anseriformes   Anatidae Nettapus coromandelianus   Cotton Pygmy Goose خوتکا غاز
۳۶ Anseriformes   Anatidae Anas falcata NT Falcated Duck اردک کاکلی
۳۷ Anseriformes   Anatidae Marmaronetta angustirostris VU marbled Teal اردک مرمری
۳۸ Anseriformes   Anatidae Netta rufina   Red-crested Pochard اردک تاجدار
۳۹ Anseriformes   Anatidae Aythya ferina   Pochard اردک سرحنایی
۴۰ Anseriformes   Anatidae Aythya nyroca NT Ferruginous Duck اردک بلوطی
۴۱ Anseriformes   Anatidae Aythya fuligula   Tufted Duck اردک سیاه کاکل
۴۲ Anseriformes   Anatidae Aythya marila   Scaup اردک سر سیاه
۴۳ Anseriformes   Anatidae Melanitta nigra   Common Scoter اردک سیاه
۴۴ Anseriformes   Anatidae Melanitta fusca   Velvet Scoter اردک سیاه مخملی
۴۵ Anseriformes   Anatidae Clangula hyemalis   Long-tailed Duck اردک دم دراز
۴۶ Anseriformes   Anatidae Bucephala clangula   Goldeneye اردک گونه سفید
۴۷ Anseriformes   Anatidae Mergus albellus   Smew اردک ماهی خوار سفید (مرگوس سفید)
۴۸ Anseriformes   Anatidae Mergus serrator   Red-breasted Merganser اردک ماهی خوار کاکلی (مرگوس کاکلی)
۴۹ Anseriformes   Anatidae Mergus merganser   Goosander اردک ماهی خوار (مرگوس بزرگ)
۵۰ Anseriformes   Anatidae Oxyura leucocephala EN White-headed Duck اردک سر سفید
Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae
51 Phoenicopteriformes   Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber   Greater Flamingo فلامینگو (مرغ حسینی)
۵۲ Phoenicopteriformes   Phoenicopteridae Phoenicopterus minor NT Lesser Flamingo فلامینگوی کوچک (مرغ حسینی کوچک)
Ciconiformes
Ardeidae
53 Ciconiformes   Ardeidae Ardea cinerea   Grey Heron حواصیل خاکستری
۵۴ Ciconiformes   Ardeidae Ardea goliath   Goliath Heron غول حواصیل (حواصیل بزرگ)
۵۵ Ciconiformes   Ardeidae Ardea purpurea   Purple Heron حواصیل ارغوانی
۵۶ Ciconiformes   Ardeidae Casmerodius albus   Great Egret اگرت بزرگ (قار بزرگ)
۵۷ Ciconiformes   Ardeidae Egretta garzetta   Little Egret اگرت کوچک (قار کوچک)
۵۸ Ciconiformes   Ardeidae Egretta gularis   Western Reef Heron اگرت ساحلی (قار ساحلی)
۵۹ Ciconiformes   Ardeidae Bubulcus ibis   Cattle Egret گاو چرانک
۶۰ Ciconiformes   Ardeidae Ardeola ralloides   Squacco Heron حواصیل زرد
۶۱ Ciconiformes   Ardeidae Ardeola grayii   Indian Pond Heron حواصیل هندی
۶۲ Ciconiformes   Ardeidae Butorides striatus   Striated Heron حواصیل سبز
۶۳ Ciconiformes   Ardeidae Nycticorax nycticorax   Night Heron حواصیل شب
۶۴ Ciconiformes   Ardeidae Ixobrychus minutus   Little Bittern بوتیمار کوچک
۶۵ Ciconiformes   Ardeidae Botaurus stellaris   Bittern بوتیمار
Threskiornitidae
66 Ciconiformes   Threskiornitidae Threskiornis aethiopicus   Sacred Ibis آق ناز (اکراس آفریقایی)
۶۷ Ciconiformes   Threskiornitidae Plegadis falcinellus   Glossy Ibis قره ناز (اکراس سیاه)
۶۸ Ciconiformes   Threskiornitidae Platalea leucorodia   Spoonbill (Eurasian Spoonbill) کفچه نوک
Ciconidae
69 Ciconiformes   Ciconidae Ciconia nigra   Black Stork لک لک سیاه
۷۰ Ciconiformes   Ciconidae Ciconia episcopus   Woolly-necked Stork لک لک مار گردن (گردن کرکی)
۷۱ Ciconiformes   Ciconidae Ciconia ciconia   White Stork لک لک سفید (حاجی لک لک)
Falconiformes
Pandionidae
72 Falconiformes   Pandionidae Pandion haliaetus   Osprey عقاب ماهی گیر
Accipitridae
73 Falconiformes   Accipitridae Pernis apivorus   Honey Buzzard سار گپه جنگلی
۷۴ Falconiformes   Accipitridae Pernis ptilorhynchus   Crested Honey Buzzard سار گپه کاکل دار (سار گپه تاجدار)
۷۵ Falconiformes   Accipitridae Milvus migrans   Black Kite کور کور سیاه
۷۶ Falconiformes   Accipitridae Milvus milvus NT Red Kite کور کور حنایی
۷۷ Falconiformes   Accipitridae Elanus caeruleus   Black-winged Kite کورکور بال سیاه
۷۸ Falconiformes   Accipitridae Haliaeetus albicilla   White-tailed Eagle عقاب دریایی دم سفید
۷۹ Falconiformes   Accipitridae Haliaeetus leucoryphus VU Pallas’s Fish Eagle عقاب دریایی
۸۰ Falconiformes   Accipitridae Aegypius monachus NT Black Vulture کرکس سیاه (دال سیاه)
۸۱ Falconiformes   Accipitridae Gyps fulvus   Griffon Vulture کرکس (لاشخور)
۸۲ Falconiformes   Accipitridae Gyps bengalensis CR White-rumped Vulture کرکس پشت سفید
۸۳ Falconiformes   Accipitridae Neophron percnopterus   Egyptian Vulture کرکس کوچک (کرکس مصری)
۸۴ Falconiformes   Accipitridae Gypaetus barbatus   Lammergeier هما
۸۵ Falconiformes   Accipitridae Circaetus gallicus   Short-toed Eagle عقاب مار خور
۸۶ Falconiformes   Accipitridae Butastur teesa   White-eyed Buzzard سار گپه چشم سفید
۸۷ Falconiformes   Accipitridae Circus cyaneus   Hen Harrier سنقر خاکستری
۸۸ Falconiformes   Accipitridae Circus macrourus NT Pallid Harrier سنقر سفید
۸۹ Falconiformes   Accipitridae Circus pygargus   Montagu’s Harrier سنقر گندم زار
۹۰ Falconiformes   Accipitridae Circus aeruginosus   Marsh Harrier سنقر تالابی
۹۱ Falconiformes   Accipitridae Accipiter brevipes   Levant Sparrowhawk پیغو
۹۲ Falconiformes   Accipitridae Accipiter badius   Shikra پیغوی کوچک
۹۳ Falconiformes   Accipitridae Accipiter nisus   Sparrowhawk قرقی
۹۴ Falconiformes   Accipitridae Accipiter gentilis   Goshawk طرلان
۹۵ Falconiformes   Accipitridae Buteo buteo   Common Buzzard سار گپه معمولی
۹۶ Falconiformes   Accipitridae Buteo lagopus   Rough-legged Buzzard سار گپه پر پا
۹۷ Falconiformes   Accipitridae Buteo rufinus   Long-legged Buzzard سار گپه پا بلند
۹۸ Falconiformes   Accipitridae Aquila pomarina   Lesser Spotted Eagle عقاب خالدار کوچک
۹۹ Falconiformes   Accipitridae Aquila clanga VU Greater Spotted Eagle عقاب خالدار بزرگ (عقاب تالابی)
۱۰۰ Falconiformes   Accipitridae Aquila rapax   Tawny Eagle عقاب خاکی (عقاب دشتی)
۱۰۱ Falconiformes   Accipitridae Aquila nipalensis   Steppe Eagle عقاب صحرایی
۱۰۲ Falconiformes   Accipitridae Aquila heliaca VU Imperial Eagle شاه باز (عقاب شاهی)
۱۰۳ Falconiformes   Accipitridae Aquila chrysaetos   Golden Eagle عقاب طلایی
۱۰۴ Falconiformes   Accipitridae Hieraaetus fasciatus   Bonelli’s Eagle عقاب دو برادر
۱۰۵ Falconiformes   Accipitridae Hieraaetus pennatus   Booted Eagle عقاب پر پا
Falconidae
106 Falconiformes   Falconidae Falco naumanni VU Lesser Kestrel دلیجه کوچک (باشه کوچک)
۱۰۷ Falconiformes   Falconidae Falco tinnunculus   Kestrel دلیجه (باشه)
۱۰۸ Falconiformes   Falconidae Falco vespertinus NT Red-footed Falcon شاهین پا سرخ
۱۰۹ Falconiformes   Falconidae Falco chicquera   Red-necked Falcon شاهین سر حنایی
۱۱۰ Falconiformes   Falconidae Falco columbarius   Merlin ترم تای (شاهین کوچک)
۱۱۱ Falconiformes   Falconidae Falco subbuteo   Hobby لیل (شاهین زیبا)
۱۱۲ Falconiformes   Falconidae Falco biarmicus   Lanner Falcon لاچین
۱۱۳ Falconiformes   Falconidae Falco cherrug EN Saker Falcon بالابان (چرخ)
۱۱۴ Falconiformes   Falconidae Falco peregrinus   Peregrine Falcon شاهین
۱۱۵ Falconiformes   Falconidae Falco pelegrinoides   Barbary Falcon بحری
۱۱۶ Falconiformes   Falconidae Falco concolor   Sooty Falcon شاهین دودی
۱۱۷ Falconiformes   Falconidae Falco jugger NT Laggar Falcon شاهین بلوچی
Galliformes
Pandionidae
118 Galliformes   Phasianidae Tetrao mlokosiewiczi DD Caucasian Black Grouse سیاه خروس
۱۱۹ Galliformes   Phasianidae Ammoperdix griseogularis   See-see Partridge تیهو
۱۲۰ Galliformes   Phasianidae Tetraogallus caspius   Caspian Snowcock کبک دری
۱۲۱ Galliformes   Phasianidae Alectoris chukar   Chukar کبک
۱۲۲ Galliformes   Phasianidae Francolinus francolinus   Black Francolin دراج
۱۲۳ Galliformes   Phasianidae Francolinus pondicerianus   Grey Francolin جیرفتی
۱۲۴ Galliformes   Phasianidae Perdix perdix   Grey Partridge کبک چیل
۱۲۵ Galliformes   Phasianidae Coturnix cotrunix   Quail بلدرچین
۱۲۶ Galliformes   Phasianidae Phasianus colchicus   Pheasant قرقاول
Gruiformes
Rallidae
127 Gruiformes   Rallidae Rallus aquaticus   Water Rail یلوه ی آبی
۱۲۸ Gruiformes   Rallidae Crex crex NT Corn Crake یلوه ی حنایی
۱۲۹ Gruiformes   Rallidae Porzana parva   Little Crake یلوه ی کوچک
۱۳۰ Gruiformes   Rallidae Porzana pusilla   Baillon’s Crake یلوه ی نوک سبز
۱۳۱ Gruiformes   Rallidae Porzana porzana   Spotted Crake یلوه ی خالدار (یلوه ی چیل)
۱۳۲ Gruiformes   Rallidae Gallinula chloropus   Moorhen چارخو (چنگر نوک سرخ)
۱۳۳ Gruiformes   Rallidae Porphyrio porphyrio   Purple Gallinule طاووسک
۱۳۴ Gruiformes   Rallidae Fulica atra   Coot چنگر
Turnicidae
135 Gruiformes   Turnicidae Turnix sylvatica   Little Buttonquail بلدرچین بوته ای
Gruidae
136 Gruiformes   Gruidae Grus grus   Common Crane درنای معمولی
۱۳۷ Gruiformes   Gruidae Grus leucogeranus CR Siberian White Crane درنای سیبری (سفید)
۱۳۸ Gruiformes   Gruidae Anthropoides virgo   Demoiselle Crane درنای طناز
Otididae
139 Gruiformes   Otididae Tetrax tetrax NT Little Bustard زنگوله بال
۱۴۰ Gruiformes   Otididae Chlamydotis undulata VU Houbara Bustard هوبره
۱۴۱ Gruiformes   Otididae Otis tarda VU Great Bustard میش مرغ
Charadriiformes
Charadii
Rostratulidae
142 Charadriiformes Charadii Rostratulidae Rostratula benghalensis   Greater Painted Snipe پاشلک بنگالی
Scolopacidae
143 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Limosa limosa NT Black-tailed Godwit گیلانشاه دم سیاه
۱۴۴ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Limosa lapponica   Bar-tailed Godwit گیلانشاه حنایی
۱۴۵ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Numenius phaeopus   Whimbrel گیلانشاه ابرو سفید
۱۴۶ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Numenius tenuirostris CR Slender-billed Curlew گیلانشاه خالدار (نوک باریک)
۱۴۷ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Numenius arquata   Curlew گیلانشاه
۱۴۸ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Numenius madagascariensis   Far Eastern Curlew گیلانشاه شرقی
۱۴۹ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa erythropus   Spotted Redshank آبچلیک خالدار
۱۵۰ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa totanus   Redshank آبچلیک پا سرخ
۱۵۱ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa stagnatilis   Marsh Sandpiper آبچلیک تالابی
۱۵۲ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa nebularia   Greenshank آبچلیک پا سبز
۱۵۳ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa ochropus   Green Sandpiper آبچلیک تک زی
۱۵۴ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa glareola   Wood Sandpiper آبچلیک دودی
۱۵۵ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa cinerea (Xenus cinereus)   Terek Sandpiper آبچلیک نوک سربالا
۱۵۶ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa (Actitis) hypoleucos   Common Sandpiper آبچلیک آواز خوان
۱۵۷ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Arenaria interpres   Turnstone سنگ گردان
۱۵۸ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Phalaropus lobatus   Red-necked Phalarope شناگر گردن سرخ
۱۵۹ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Phalaropus fulicarius   Red Phalarope شناگر بلوطی
۱۶۰ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Scolopax rusticola   Woodcock ابیا
۱۶۱ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Gallinago solitaria   Solitary Snipe پاشلک تک زی
۱۶۲ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Gallinago stenura   Pin-tailed Snipe پاشلک دم مویی
۱۶۳ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Gallinago media NT Great Snipe پاشلک بزرگ
۱۶۴ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Gallinago gallinago   Common Snipe پاشلک معمولی
۱۶۵ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Lymnocryptes minimus   Jack Snipe پاشلک کوچک
۱۶۶ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris alba   Sanderling تلیله سفید
۱۶۷ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris minuta   Little Stint تلیله کوچک
۱۶۸ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris temminckii   Temminck’s Stint تلیله دم سفید
۱۶۹ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris alpina   Dunlin تلیله شکم سیاه
۱۷۰ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris ferruginea   Curlew Sandpiper تلیله بلوطی (نوک دراز)
۱۷۱ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris tenuirostris   Great Knot تلیله بزرگ
۱۷۲ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris canutus   Red Knot تلیله حنایی (خاکستری)
۱۷۳ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Limicola falcinellus   Broad-billed Sandpiper تلیله نوک پهن
۱۷۴ Charadriiformes Charadii Scolopacidae Philomachus pugnax   Ruff آبچلیک شکیل
Burhinidae
175 Charadriiformes Charadii Burhinidae Burhinus oedicnemus   Stone Curlew چاخ لق
۱۷۶ Charadriiformes Charadii Burhinidae Esacus recurvirostris   Great Stone Plover چاخ لق هندی
Haematopodidae
177 Charadriiformes Charadii Haematopodidae Haematopus ostralegus   Oystercatcher صدف خوار
Recurvirostridae
178 Charadriiformes Charadii Recurvirostridae Himantopus himantopus   Black-winged Stilt چوب پا
۱۷۹ Charadriiformes Charadii Recurvirostridae Recurvirostra avosetta   Avocet نوک خنجری (آوست)
Dromatidae
180 Charadriiformes Charadii Dromatidae Dromas ardeola   Crab Plover سلیم خرچنگ خوار
Glareolidae
181 Charadriiformes Charadii Glareolidae Cursorius cursor   Cream-coloured Courser دودوک
۱۸۲ Charadriiformes Charadii Glareolidae Glareola pratincola   Collared Pratincole گلاریول بال سرخ
۱۸۳ Charadriiformes Charadii Glareolidae Glareola nordmanni NT Black-winged Pratincole گلاریول بال سیاه
۱۸۴ Charadriiformes Charadii Glareolidae Glareola lactea   Small Pratincole گلاریول کوچک
Charadriidae
185 Charadriiformes Charadii Charadriidae Vanellus vanellus   Lapwing خروس کولی
۱۸۶ Charadriiformes Charadii Charadriidae Vanellus spinosus   Spur-winged Lapwing خروس کولی سینه سیاه
۱۸۷ Charadriiformes Charadii Charadriidae Vanellus gregarius CR Sociable Lapwing خروس کولی شکم سیاه
۱۸۸ Charadriiformes Charadii Charadriidae Vanellus leucurus   White-tailed Plover خروس کولی دم سفید
۱۸۹ Charadriiformes Charadii Charadriidae Vanellus indicus   Red-wattled Plover دیدومک
۱۹۰ Charadriiformes Charadii Charadriidae Pluvialis apricaria   European Polden Plover سلیم طلایی
۱۹۱ Charadriiformes Charadii Charadriidae Pluvialis fulva   Pacific Golden Plover سلیم طلایی خاوری
۱۹۲ Charadriiformes Charadii Charadriidae Pluvialis squatarola   Grey Plover سلیم خاکستری
۱۹۳ Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius hiaticula   Ringed Plover سلیم طوقی
۱۹۴ Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius dubius   Little Ringed Plover سلیم طوقی کوچک
۱۹۵ Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius alexandrinus   Kentish Plover سلیم کوچک
۱۹۶ Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius mongolus   Lesser Sand Plover سلیم شنی کوچک
۱۹۷ Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius leschenaultii   Greater Sand Plover سلیم شنی
۱۹۸ Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius asiaticus   Caspian Plover سلیم سینه بلوطی
۱۹۹ Charadriiformes Charadii Charadriidae Eudromias morinellus   Dotterel سلیم کوهی
Lari
Laridae
200 Charadriiformes Lari Laridae Larus leucophthalmus NT White-eyed Gull کاکایی چشم سفید
۲۰۱ Charadriiformes Lari Laridae Larus hemprichii   Sooty Gull کاکایی دودی
۲۰۲ Charadriiformes Lari Laridae Larus canus   Common Gull کاکایی نوک سبز
۲۰۳ Charadriiformes Lari Laridae Larus cachinnans   Yellow-legged Gull کاکایی خزری (کاکایی پا زرد)
۲۰۴ Charadriiformes Lari Laridae Larus fuscus   Lesser Black-backed Gull کاکایی پشت سیاه کوچک
۲۰۵ Charadriiformes Lari Laridae Larus marinus   Great Black-backed Gull کاکایی پشت سیاه بزرگ
۲۰۶ Charadriiformes Lari Laridae Larus ichthyaetus   Great Black-headed Gull کاکایی بزرگ
۲۰۷ Charadriiformes Lari Laridae Larus ridibundus   Black-headed Gull کاکایی سر سیاه
۲۰۸ Charadriiformes Lari Laridae Larus genei   Slender-billed Gull کاکایی صورتی
۲۰۹ Charadriiformes Lari Laridae Larus minutus   Little Gull کاکایی کوچک
۲۱۰ Charadriiformes Lari Laridae Larus melanocephalus   Mediterranean Gull کاکایی مدیترانه
۲۱۱ Charadriiformes Lari Laridae Larus brunnicephalus   Brown-headed Gull کاکایی سر قهوه ای
۲۱۲ Charadriiformes Lari Laridae Larus armenicus   Armenian Gull کاکایی ارمنستان
۲۱۳ Charadriiformes Lari Laridae Larus heuglini   Heuglin’s Gull کاکایی سیبری
۲۱۴ Charadriiformes Lari Laridae Rissa tridactyla   Black-legged Kittiwake کاکایی پا سیاه
۲۱۵ Charadriiformes Lari Laridae Chlidonias hybrida   Whiskered Tern پرستو دریایی تیره
۲۱۶ Charadriiformes Lari Laridae Chlidonias leucopterus   White-winged Black Tern پرستو دریایی بال سفید
۲۱۷ Charadriiformes Lari Laridae Chlidonias niger   Black Tern پرستو دریایی سیاه
۲۱۸ Charadriiformes Lari Laridae Sterna saundersi   Saunders’s Tern پرستو دریایی خلیج فارس
۲۱۹ Charadriiformes Lari Laridae Sterna nilotica   Gull-billed Tern پرستو دریایی نوک کاکایی
۲۲۰ Charadriiformes Lari Laridae Sterna caspia   Caspian Tern پرستو دریایی خزر
۲۲۱ Charadriiformes Lari Laridae Sterna hirundo   Common Tern پرستو دریایی معمولی
۲۲۲ Charadriiformes Lari Laridae Sterna repressa   White-cheeked Tern پرستو دریایی گونه سفید
۲۲۳ Charadriiformes Lari Laridae Sterna anaethetus   Bridled Tern پرستو دریایی پشت تیره
۲۲۴ Charadriiformes Lari Laridae Sterna albifrons   Little Tern پرستو دریایی کوچک
۲۲۵ Charadriiformes Lari Laridae Sterna bergii   Swift Tern پرستو دریایی کاکلی بزرگ
۲۲۶ Charadriiformes Lari Laridae Sterna bengalensis   Lesser Crested Tern پرستو دریایی کاکلی کوچک
۲۲۷ Charadriiformes Lari Laridae Sterna sandvicensis   Sandwich Tern پرستو دریایی نوکِ منقار زرد
۲۲۸ Charadriiformes Lari Laridae Sterna fuscata   Sooty Tern پرستو دریایی پشت سیاه
۲۲۹ Charadriiformes Lari Laridae Sterna aurantia   Indian River Tern پرستو دریایی رودخانه زی
Stercorariidae
230 Charadriiformes Lari Stercorariidae Stercorarius pomarinus   Pomarine Skua کاکایی اقیانوسی دم پیچ
۲۳۱ Charadriiformes Lari Stercorariidae Stercorarius longicaudus   Long-tailed Skua کاکایی اقیانوسی دم دراز
۲۳۲ Charadriiformes Lari Stercorariidae Stercorarius parasiticus   Arctic Skua کاکایی اقیانوسی قطبی
۲۳۳ Charadriiformes Lari Stercorariidae Catharacta skua   Great Skua کاکایی اقیانوسی بزرگ
Rhynchopidae
234 Charadriiformes Lari Rhynchopidae Rhynchops albicollis VU Indian Skimmer آب شکاف
Pterocli
Pteroclidae
235 Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Syrrhaptes paradoxus   Pallas’s Sandgrouse باقرقره دم دراز
۲۳۶ Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles alchata   Pin-tailed Sandgrouse باقرقره شکم سفید
۲۳۷ Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles exustus   Chestnut-bellied Sandgrouse باقرقره شکم بلوطی
۲۳۸ Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles senegallus   Spotted Sandgrouse باقرقره چیل
۲۳۹ Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles orientalis   Black-bellied Sandgrouse باقرقره شکم سیاه
۲۴۰ Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles lichtensteinii   Lichtenstein’s Sandgrouse باقرقره راه راه
۲۴۱ Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles coronatus   Crowned Sandgrouse باقرقره گندمگون
Gaviiformes
Gaviidae
242 Gaviiformes   Gaviidae Gavia stellata   Red-throated Diver غواص گلو سرخ
۲۴۳ Gaviiformes   Gaviidae Gavia arctica   Black-throated Diver غواص گلو سیاه
Columbiformes
Columbidae
244 Columbiformes   Columbidae Columba livia   Rock Dove کبوتر چاهی
۲۴۵ Columbiformes   Columbidae Columba oenas   Stock Dove کبوتر کوهپایه
۲۴۶ Columbiformes   Columbidae Columba palumbus   Wood Pigeon فاخته
۲۴۷ Columbiformes   Columbidae Columba eversmanni VU Yellow-eyed Dove کبوتر خاوری
۲۴۸ Columbiformes   Columbidae Streptopelia turtur   Turtle Dove قمری معمولی
۲۴۹ Columbiformes   Columbidae Streptopelia senegalensis   Laughing Dove قمری خانگی
۲۵۰ Columbiformes   Columbidae Streptopelia orientalis   Oriental Turtle Dove قمری خاوری
۲۵۱ Columbiformes   Columbidae Streptopelia decaocto   Collared Dove یا کریم
۲۵۲ Columbiformes   Columbidae Sterptopelia tranquebarica   Red turtle Dove یا کریم طوقی
Psittaciformes
Psittacidae
253 Psittaciformes   Psittacidae Psittacula krameri   Ring-necked Parakeet طوطی طوق صورتی
۲۵۴ Psittaciformes   Psittacidae Psittacula eupatria   Alexandrine Parakeet طوطی اسکندر
Cuculiformes
Cuculidae
255 Cuculiformes   Cuculidae Clamator glandarius   Great Spotted Cuckoo کوکوی کاکلی
۲۵۶ Cuculiformes   Cuculidae Cuculus canorus   Common Cuckoo کوکوی معمولی
۲۵۷ Cuculiformes   Cuculidae Oxylophus jacobinus   Jacobin Cuckoo کوکوی ابلق
۲۵۸ Cuculiformes   Cuculidae Eudynamys scolopacea   Asian Koel کوکوی سیاه (کوکوی آسیایی)
Strigiformes
Tytonidae
259 Strigiformes   Tytonidae Tyto alba   Barn Owl جغد انبار
Strigidae
260 Strigiformes   Strigidae Otus brucei   Striated Scops Owl مرغ حق جنوبی
۲۶۱ Strigiformes   Strigidae Otus scops   European Scops Owl مرغ حق
۲۶۲ Strigiformes   Strigidae Bubo bubo   Eagle Owl شاه بوف
۲۶۳ Strigiformes   Strigidae Ketupa zeylonensis   Brown Fish Owl جغد ماهی خوار
۲۶۴ Strigiformes   Strigidae Nyctea scandiaca   Snowy Owl بوف برفی
۲۶۵ Strigiformes   Strigidae Strix aluco   Tawny Owl جغد جنگلی
۲۶۶ Strigiformes   Strigidae Athene noctua   Little Owl جغد کوچک
۲۶۷ Strigiformes   Strigidae Athene brama   Spotted Little Owl جغد کوچک جنوبی
۲۶۸ Strigiformes   Strigidae Asio otus   Long-eared Owl جغد شاخدار
۲۶۹ Strigiformes   Strigidae Asio flammeus   Short-eared Owl جغد تالابی
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
270 Caprimulgiformes   Caprimulgidae Caprimulgus europaeus   European Nightjar شبگرد
۲۷۱ Caprimulgiformes   Caprimulgidae Caprimulgus maharattensis   Skyes’s Nightjar شبگرد بلوچی
۲۷۲ Caprimulgiformes   Caprimulgidae Caprimulgus aegyptius   Egyptian Nightjar شبگرد بیابانی
۲۷۳ Caprimulgiformes   Caprimulgidae Caprimulgus asiaticus   Indian Nightjar شبگرد هندی
Apodiformes
Apodidae
274 Apodiformes   Apodidae Apus pallidus   Pallid Swift پرستو دودی
۲۷۵ Apodiformes   Apodidae Apus apus   Common Swift پرستو
۲۷۶ Apodiformes   Apodidae Apus affinis   Little Swift پرستوی کوچک
۲۷۷ Apodiformes   Apodidae Tachymarptis melba   Alpine Swift پرستوی شکم سفید
Coraciformes
Alcedinidae
278 Coraciformes   Alcedinidae Ceryle rudis   Pied Kingfisher ماهی خورک ابلق
۲۷۹ Coraciformes   Alcedinidae Alcedo atthis   Common Kingfisher ماهی خورک
۲۸۰ Coraciformes   Alcedinidae Halcyon smyrnensis   White-breasted Kingfisher ماهی خورک سینه سفید
Meropidae
281 Coraciformes   Meropidae Merops orientalis   Little Green Bee-eater زنبور خوار سبز
۲۸۲ Coraciformes   Meropidae Merops persicus   Blue-cheeked Bee-eater زنبور خوار گلو خرمایی
۲۸۳ Coraciformes   Meropidae Merops apiaster   European Bee-eater زنبور خوار
Coraciidae
284 Coraciformes   Coraciidae Coracias garrulus NT European Roller سبز قبا
۲۸۵ Coraciformes   Coraciidae Coracias benghalensis   Indian Roller سبز قبای هندی
Upupidae
286 Coraciformes   Upupidae Upupa epops   Hoopoe هدهد
Piciformes
Picidae
287 Piciformes   Picidae Jynx torquilla   Wryneck دارکوب قهوه ای
۲۸۸ Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos) minor   Lesser Spotted Woodpecker دارکوب کوچک
۲۸۹ Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos) medius   Middle Spoteed Woodpecker دارکوب سر سرخ
۲۹۰ Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos) assimilis   Sind Pied Woodpecker دارکوب بلوچی
۲۹۱ Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos) syriacus   Syrian Woodpecker دارکوب سوری
۲۹۲ Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos ) leucopterus   White-winged Woodpecker دارکوب بال سفید
۲۹۳ Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos) major   Great Spotted Woodpecker دارکوب بزرگ
۲۹۴ Piciformes   Picidae Dryocopos martius   Black Woodpecker دارکوب سیاه
۲۹۵ Piciformes   Picidae Picus squamatus   Scaly-bellied Woodpecker دارکوب سبز شکم پولکی
۲۹۶ Piciformes   Picidae Picus viridis   Green Woodpecker دارکوب سبز
Passeriformes
Passers
Laniidae
297 Passeriformes Passers Laniidae Lanius collurio   Red-backed Shrike سنگ چشم پشت سرخ
۲۹۸ Passeriformes Passers Laniidae Lanius isabellinus   Isabelline Shrike سنگ چشم دم سرخ
۲۹۹ Passeriformes Passers Laniidae Lanius vittatus   Bay-backed Shrike سنگ چشم پشت بلوطی
۳۰۰ Passeriformes Passers Laniidae Lanius schach   Long-tailed Shrike سنگ چشم دمگاه حنایی
۳۰۱ Passeriformes Passers Laniidae Lanius minor   Lesser Grey Shrike سنگ چشم خاکستری کوچک
۳۰۲ Passeriformes Passers Laniidae Lanius excubitor   Great Grey Shrike سنگ چشم خاکستری بزرگ
۳۰۳ Passeriformes Passers Laniidae Lanius meridionalis   Southern Grey Shrike سنگ چشم خاکستری جنوبی
۳۰۴ Passeriformes Passers Laniidae Lanius senator   Woodchat Shrike سنگ چشم سر حنایی
۳۰۵ Passeriformes Passers Laniidae Lanius nubicus   Masked Shrike سنگ چشم پیشانی سفید
Corvidae
306 Passeriformes Passers Corvidae Garrulus glandarius   Jay جی جاق
۳۰۷ Passeriformes Passers Corvidae Pica pica   Magpie زاغی
۳۰۸ Passeriformes Passers Corvidae Podoces pleskei   Pleske’s Ground Jay زاغ بور (زاغ کویری)
۳۰۹ Passeriformes Passers Corvidae Pyrrhocorax pyrrhocorax   Chough کلاغ کوهی نوک سرخ
۳۱۰ Passeriformes Passers Corvidae Pyrrhocorax graculus   Alpine Chough کلاغ کوهی نوک زرد
۳۱۱ Passeriformes Passers Corvidae Corvus monedula   Jackdaw کلاغ گردن بور
۳۱۲ Passeriformes Passers Corvidae Corvus splendens   House Crow کلاغ هندی
۳۱۳ Passeriformes Passers Corvidae Corvus frugilegus   Rook کلاغ سیاه
۳۱۴ Passeriformes Passers Corvidae Corvus macrorhynchos   Large-billed Crow کلاغ جنگلی شرقی
۳۱۵ Passeriformes Passers Corvidae Corvus corone   Hooded Crow کلاغ ابلق
۳۱۶ Passeriformes Passers Corvidae Corvus ruficollis   Brown-necked Raven غراب گردن قهوه ای
۳۱۷ Passeriformes Passers Corvidae Corvus corax   Raven غراب
۳۱۸ Passeriformes Passers Corvidae Nucifraga caryocatactes   Eurasian Nutcracker فندق شکن
Oriolidae
319 Passeriformes Passers Oriolidae Oriolus oriolus   Golden Oriol پری شاهرخ
Dicruridae
320 Passeriformes Passers Dicruridae Dicrurus macrocercus   Black Drongo بوجانگا
Bombycillidae
321 Passeriformes Passers Bombycillidae Bombycilla garrulus   Bohemian Waxwing بال لاکی
۳۲۲ Passeriformes Passers Bombycillidae Hypocolius ampelinus   Grey Hypocolius میوه خور
Cinclidae
323 Passeriformes Passers Cinclidae Cinclus cinclus   Dipper زیرآبروک
Turdidae
324 Passeriformes Passers Turdidae Erithacus rubecula   Robin سینه سرخ
۳۲۵ Passeriformes Passers Turdidae Luscinia luscinia   Thrush Nightingale بلبل خالدار
۳۲۶ Passeriformes Passers Turdidae Luscinia megarhynchos   Nightingale بلبل
۳۲۷ Passeriformes Passers Turdidae Luscinia svecica   Bluethroat گلو آبی
۳۲۸ Passeriformes Passers Turdidae Irania gutturalis   Whie-throated Robin سینه سرخ ایرانی
۳۲۹ Passeriformes Passers Turdidae Cercotrichas galactotes   Rusfous Bush Robin دم چتری
۳۳۰ Passeriformes Passers Turdidae Phoenicurus erythronotus   Eversmann’s Redstart دم سرخ پشت بلوطی
۳۳۱ Passeriformes Passers Turdidae Phoenicurus ochruros   Black Redstart دم سرخ سیاه
۳۳۲ Passeriformes Passers Turdidae Phoenicurus phoenicurus   Common Redstart دم سرخ
۳۳۳ Passeriformes Passers Turdidae Phoenicurus erythrogaster   Guldenstadt’s Redstart دم سرخ کوهی
۳۳۴ Passeriformes Passers Turdidae Saxicola rubetra   Whinchat چک بوته ای
۳۳۵ Passeriformes Passers Turdidae Saxicola torquata   Stonechat چک
۳۳۶ Passeriformes Passers Turdidae Saxicola caprata   Pied Stonechat چک ابلق
۳۳۷ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe monacha   Hooded Wheatear چکچک ابلق سفید
۳۳۸ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe oenanthe   Northern Wheatear چکچک
۳۳۹ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe lugens   Mourning Wheatear چکچک ابلق جنوبی
۳۴۰ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe finschii   Finsche’s Wheatear چکچک پشت سفید
۳۴۱ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe picata   Eastern Pied Wheatear چکچک ابلق خاوری
۳۴۲ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe pleschanka   Pied Wheatear چکچک ابلق
۳۴۳ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe alboniger   Hume’s Wheatear چکچک سیاه شکم سفید
۳۴۴ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe hispanica   Black-eared Wheatear چکچک گوش سیاه
۳۴۵ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe xanthoprymna   Red-tailed Wheatear چکچک دمگاه سرخ
۳۴۶ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe deserti   Desert Wheatear چکچک بیابانی
۳۴۷ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe isabellina   Isabelline Wheatear چکچک دشتی
۳۴۸ Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe leucopyga   White-crowned Wheatear چکچک سیاه سر سفید
۳۴۹ Passeriformes Passers Turdidae Monticola saxatilis   Rock Thrush طرقه کوهی
۳۵۰ Passeriformes Passers Turdidae Monticola solitarius   Blue Rock Thrush طرقه بنفش
۳۵۱ Passeriformes Passers Turdidae Turdus torquatus   Ring Ouzel توکای طوقی
۳۵۲ Passeriformes Passers Turdidae Turdus merula   Blackbird توکای سیاه
۳۵۳ Passeriformes Passers Turdidae Turdus ruficollis   Black-throated Thrush توکای گلو سیاه
۳۵۴ Passeriformes Passers Turdidae Turdus pilaris   Fieldfare توکای پشت بلوطی
۳۵۵ Passeriformes Passers Turdidae Turdus iliacus   Redwing توکای پهلو قرمز
۳۵۶ Passeriformes Passers Turdidae Turdus philomelos   Song Thrush توکای باغی
۳۵۷ Passeriformes Passers Turdidae Turdus viscivorus   Mistle Thrush توکای باغی بزرگ
Muscicapidae
358 Passeriformes Passers Muscicapidae Eumyias thalassina   Verditer Flycatcher مگس گیر هندی
۳۵۹ Passeriformes Passers Muscicapidae Muscicapa striata   Spotted Flycatcher مگس گیر راه راه (مگس گیر خالدار)
۳۶۰ Passeriformes Passers Muscicapidae Ficedula parva   Red-breasted Flycatcher مگس گیر سینه سرخ
۳۶۱ Passeriformes Passers Muscicapidae Ficedula hypoleuca   European Pied Flycatcher مگس گیر ابلق
۳۶۲ Passeriformes Passers Muscicapidae Ficedula semitorquata NT Semi-collared Flycatcher مگس گیر طوق سفید
Sturnidae
363 Passeriformes Passers Sturnidae Sturnus roseus   Rose-coloured Starling سار صورتی
۳۶۴ Passeriformes Passers Sturnidae Sturnus vulgaris   Starling سار
۳۶۵ Passeriformes Passers Sturnidae Acridotheres tristis   Common Myna مینا
Sittidae
366 Passeriformes Passers Sittidae Sitta europaea   Nuthatch کمر کولی درختی
۳۶۷ Passeriformes Passers Sittidae Sitta neumayer   Western Rock Nuthatch کمر کولی کوچک
۳۶۸ Passeriformes Passers Sittidae Sitta tephronata   Eastern Rock Nuthatch کمر کولی بزرگ
۳۶۹ Passeriformes Passers Sittidae Tichodroma muraria   Wallcreeper دیوار خزک
Certhiidae
370 Passeriformes Passers Certhiidae Certhia familiaris   Treecreeper دار خزک
Troglodytidae
371 Passeriformes Passers Troglodytidae Troglodytes troglodytes   Wren الیکایی
Paridae
372 Passeriformes Passers Paridae Parus lugubris   Sombre Tit چرخ ریسک سر سیاه
۳۷۳ Passeriformes Passers Paridae Parus hyrcanus   Caspian Tit چرخ ریسک ایرانی
۳۷۴ Passeriformes Passers Paridae Parus bokharensis   Turkestan Tit چرخ ریسک تورانی
۳۷۵ Passeriformes Passers Paridae Parus cyanus (flavipectus)   Yellow-breasted Tit چرخ ریسک فیروزه ای
۳۷۶ Passeriformes Passers Paridae Parus ater   Coal Tit چرخ ریسک پس سر سفید
۳۷۷ Passeriformes Passers Paridae Parus major   Great Tit چرخ ریسک بزرگ
۳۷۸ Passeriformes Passers Paridae Parus caeruleus   Blue Tit چرخ ریسک سر آبی
Remizidae
379 Passeriformes Passers Remizidae Remiz pendulinus   Penduline Tit چرخ ریسک پشت بلوطی
Aegithalidae
380 Passeriformes Passers Aegithalidae Aegithalos caudatus   Long-tailed Tit چرخ ریسک دم دراز
Hirundinidae
381 Passeriformes Passers Hirundinidae Riparia riparia   Sand Martin چلچله ی رودخانه ای
۳۸۲ Passeriformes Passers Hirundinidae Riparia paludicola   Plain Martin چلچله ی گلو قهوه ای
۳۸۳ Passeriformes Passers Hirundinidae Hirundo rupestris   Crag Martin چلچله ی کوهی
۳۸۴ Passeriformes Passers Hirundinidae Hirundo obsoleta   African Rock Martin چلچله ی کوهی کمرنگ
۳۸۵ Passeriformes Passers Hirundinidae Hirundo rustica   Barn Swallow چلچله
۳۸۶ Passeriformes Passers Hirundinidae Hirundo daurica   Red-rumped Swallow چلچله دمگاه خرمایی
۳۸۷ Passeriformes Passers Hirundinidae Delichon urbica   House Martin چلچله ی دمگاه سفید
Pycnonotidae
388 Passeriformes Passers Pycnonotidae Pycnonotus leucotis   White-eared Bulbul بلبل خرما
Sylviidae
389 Passeriformes Passers Sylviidae Cettia cetti   Cetti’s Warbler سسک دم پهن
۳۹۰ Passeriformes Passers Sylviidae Locustella naevia   Grasshopper Warbler سسک ملخی (راه راه – خالدار)
۳۹۱ Passeriformes Passers Sylviidae Locustella fluviatilis   River Warbler سسک رودخانه ای
۳۹۲ Passeriformes Passers Sylviidae Locustella luscinioides   Savi’s Warbler سسک خوش صدا
۳۹۳ Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus melanopogon   Moustached Warbler سسک ابرو سفید
۳۹۴ Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus schoenobaenus   Sedge Warbler سسک جگن زار
۳۹۵ Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus agricola   Paddyfield Warbler سسک شالیزار
۳۹۶ Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus scirpaceus   European Reed Warbler سسک نیزار
۳۹۷ Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus dumetorum   Blyth’s Reed Warbler سسک نیزار خاوری
۳۹۸ Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus palustris   Marsh Warbler سسک تالابی
۳۹۹ Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus arundinaceus   Great Reed Warbler سسک بزرگ نیزار
۴۰۰ Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus stentoreus   Clamorous Reed Warbler سسک پر سر و صدا
۴۰۱ Passeriformes Passers Sylviidae Hippolais caligata   Booted Warbler سسک درختی کوچک
۴۰۲ Passeriformes Passers Sylviidae Hippolais pallida   Olivaceous Warbler سسک درختی زیتونی
۴۰۳ Passeriformes Passers Sylviidae Hippolais languida   Upcher’s Warbler سسک درختی بزرگ
۴۰۴ Passeriformes Passers Sylviidae Hippolais icterina   Icterine Warbler سسک درختی لیمویی
۴۰۵ Passeriformes Passers Sylviidae Cisticola juncidis   Fan-tailed Cisticola سسک دم چتری
۴۰۶ Passeriformes Passers Sylviidae Scotocerca inquieta   Scrub Warbler سسک جنبان
۴۰۷ Passeriformes Passers Sylviidae Prinia gracilis   Graceful Prinia سسک شکیل
۴۰۸ Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus trochiloides   Greenish Warbler سسک بیدی سبز
۴۰۹ Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus collybitus   Chiffchaff سسک چیفچاف
۴۱۰ Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus sindianus   Mountain Chiffchaff سسک چیفچاف هیمالیایی
۴۱۱ Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus neglectus   Plain Leaf Warbler سسک بیدی کوچک
۴۱۲ Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus humei   Hume’s Leaf Warbler سسک ابرو زرد هیوم
۴۱۳ Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus sibilatrix   Wood Warbler سسک جنگلی
۴۱۴ Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus inornatus   Yellow-browed Warbler سسک ابرو زرد
۴۱۵ Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus orientalis   Eastern Bonelli’s Warbler سسک شرقی
۴۱۶ Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus nitidus   Green Warbler سسک سبز
۴۱۷ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia atricapilla   Blackcap سسک سر سیاه
۴۱۸ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia borin   Garden Warbler سسک باغی
۴۱۹ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia communis   Whitethroat سسک گلو سفید
۴۲۰ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia minula   Desert Whitethroat سسک نقابدار کوچک
۴۲۱ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia althaea   Hume’s Whitethroat سسک نقابدار هیوم
۴۲۲ Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus griseldis   Basra Reed Warbler سسک خوزی
۴۲۳ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia curruca   Lesser Whitethroat سسک نقابدار (گونه سیاه)
۴۲۴ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia nana   Desert Warbler سسک بیابانی
۴۲۵ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia nisoria   Barred Warbler سسک چیل (سینه راه راه)
۴۲۶ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia hortensis   Orphean Warbler سسک چشم سفید
۴۲۷ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia mystacea   Menetries’s Warbler سسک سر دودی
۴۲۸ Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia rueppelli   Ruppell’s Warbler سسک روپلی (شارب دار)
۴۲۹ Passeriformes Passers Sylviidae Regulus regulus   Goldcrest سسک تاج طلایی
۴۳۰ Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus trochilus   Willow Warbler سسک بیدی
۴۳۱ Passeriformes Passers Sylviidae Turdoides altirostris   Iraq Babbler لیکوی خوزی
۴۳۲ Passeriformes Passers Sylviidae Turdoides caudatus   Common Babbler لیکو
۴۳۳ Passeriformes Passers Sylviidae Panurus biarmicus   Bearded Tit چرخ ریسک نیزار
Alaudidae
434 Passeriformes Passers Alaudidae Alaemon alaudipes   Hoopoe Lark چکاوک هدهدی
۴۳۵ Passeriformes Passers Alaudidae Melanocorypha calandra   Calandra Lark طرقه چکاوک
۴۳۶ Passeriformes Passers Alaudidae Melanocorypha bimaculata   Bimaculated Lark چکاوک طوقی
۴۳۷ Passeriformes Passers Alaudidae Melanocorypha leucoptera   White-winged Lark چکاوک بال سفید
۴۳۸ Passeriformes Passers Alaudidae Melanocorypha yeltoniensis   Black Lark چکاوک سیاه
۴۳۹ Passeriformes Passers Alaudidae Ammomanes cincturus   Bar-tailed Desert Lark چکاوک بیابانی نوک دم سیاه
۴۴۰ Passeriformes Passers Alaudidae Ammomanes deserti   Desert Lark چکاوک بیابانی
۴۴۱ Passeriformes Passers Alaudidae Calandrella brachydactyla   Short-toed Lark چکاوک پنجه کوتاه
۴۴۲ Passeriformes Passers Alaudidae Calandrella acutirostris   Hume’s Short-Toed Lark چکاوک نوک تیز
۴۴۳ Passeriformes Passers Alaudidae Calandrella rufescens   Lesser Short-Toed Lark چکاوک سینه خط دار
۴۴۴ Passeriformes Passers Alaudidae Calandrella raytal   Indian Sand Lark چکاوک هندی
۴۴۵ Passeriformes Passers Alaudidae Galerida cristata   Crested Lark چکاوک کاکلی
۴۴۶ Passeriformes Passers Alaudidae Lullula arborea   Wood Lark چکاوک درختی
۴۴۷ Passeriformes Passers Alaudidae Alauda arvensis   Sky Lark چکاوک آسمانی
۴۴۸ Passeriformes Passers Alaudidae Alauda gulgula   Small Sky Lark چکاوک آسمانی کوچک
۴۴۹ Passeriformes Passers Alaudidae Eremopterix nigriceps   Black-crowned Finch Lark چکاوک شکم سیاه
۴۵۰ Passeriformes Passers Alaudidae Eremophila alpestris   Shore Lark چکاوک شاخدار
Nectariniidae
451 Passeriformes Passers Nectariniidae Nectarinia asiatica   Purple Sunbird شهد خوار
Passeridae
452 Passeriformes Passers Passeridae Passer ammodendri   Saxual Sparrow گنجشک تاغی
۴۵۳ Passeriformes Passers Passeridae Passer domesticus   House Sparrow گنجشک خانگی
۴۵۴ Passeriformes Passers Passeridae Passer hispaniolensis   Spanish Sparrow گنجشک سینه سیاه
۴۵۵ Passeriformes Passers Passeridae Passer simplex   Desert Sparrow گنجشک بیابانی
۴۵۶ Passeriformes Passers Passeridae Passer pyrrhonotus   Sind Jungle Sparrow گنجشک بلوچی
۴۵۷ Passeriformes Passers Passeridae Passer moabiticus   Dead Sea Sparrow گنجشک رودخانه ای
۴۵۸ Passeriformes Passers Passeridae Passer montanus   Tree Sparrow گنجشک درختی
۴۵۹ Passeriformes Passers Passeridae Petronia xanthocollis   Yellow-throated Sparrow گنجشک گلو زرد
۴۶۰ Passeriformes Passers Passeridae Petronia petronia   Rock Sparrow گنجشک کوهی
۴۶۱ Passeriformes Passers Passeridae Petronia brachydactyla   Pale Rock Sparrow گنجشک خاکی
۴۶۲ Passeriformes Passers Passeridae Montifringilla nivalis   Snow Finch گنجشک برفی
Motacillidae
463 Passeriformes Passers Motacillidae Motacilla flava   Yellow Wagtail دم جنبانک شکم زرد
۴۶۴ Passeriformes Passers Motacillidae Motacilla citreola   Citrine Wagtail دم جنبانک زرد
۴۶۵ Passeriformes Passers Motacillidae Motacilla cinerea   Grey Wagtail دم جنبانک خاکستری
۴۶۶ Passeriformes Passers Motacillidae Motacilla alba   White Wagtail دم جنبانک ابلق
۴۶۷ Passeriformes Passers Motacillidae Anthus richardi   Richard’s Pipit پپت پا دراز
۴۶۸ Passeriformes Passers Motacillidae Anthus campestris   Tawny Pipit پپت دشتی
۴۶۹ Passeriformes Passers Motacillidae Anthus similis   Long-billed Pipit پپت نوک دراز
۴۷۰ Passeriformes Passers Motacillidae Anthus pratensis   Meadow Pipit پپت صحرایی
۴۷۱ Passeriformes Passers Motacillidae Anthus trivialis   Tree Pipit پپت درختی
۴۷۲ Passeriformes Passers Motacillidae Anthus cervinus   Red-throated Pipit پپت گلو سرخ
۴۷۳ Passeriformes Passers Motacillidae Anthus spinoletta   Water Pipit پپت تالابی
۴۷۴ Passeriformes Passers Motacillidae Anthus rubescens   Buff-bellied Pipit پپت تالابی پا قهوه ای
۴۷۵ Passeriformes Passers Motacillidae Anthus hodgsoni   Olive-backed Pipit پپت پشت زیتونی
Prunellidae
476 Passeriformes Passers Prunellidae Prunella collaris   Alpine Accentor صعوه ی کوهی
۴۷۷ Passeriformes Passers Prunellidae Prunella ocularis   Radde’s Accentor صعوه ی ابرو سفید
۴۷۸ Passeriformes Passers Prunellidae Prunella atrogularis   Black-throated Accentor صعوه ی گلو سیاه
۴۷۹ Passeriformes Passers Prunellidae Prunella modularis   Dunnock صعوه ی باغی
Fringillidae
480 Passeriformes Passers Fringillidae Fringilla coelebs   Chaffinch سهره جنگلی
۴۸۱ Passeriformes Passers Fringillidae Fringilla montifringilla   Brambling سهره سر سیاه
۴۸۲ Passeriformes Passers Fringillidae Serinus serinus   European Serin سهره دمگاه زرد
۴۸۳ Passeriformes Passers Fringillidae Serinus pusillus   Red-fronted Serin سهره پیشانی سرخ
۴۸۴ Passeriformes Passers Fringillidae Carduelis chloris   Greenfinch سهره سبز
۴۸۵ Passeriformes Passers Fringillidae Carduelis spinus   Siskin سهره زرد سر سیاه
۴۸۶ Passeriformes Passers Fringillidae Carduelis carduelis   Goldfinch سهره طلایی (معمولی)
۴۸۷ Passeriformes Passers Fringillidae Carduelis flavirostris   Twite سهره کوهی
۴۸۸ Passeriformes Passers Fringillidae Carduelis cannabina   Linnet سهره سینه سرخ
۴۸۹ Passeriformes Passers Fringillidae Rhodopechys sanguinea   Crimson-winged Finch سهره بال سرخ
۴۹۰ Passeriformes Passers Fringillidae Rhodopechys githaginea   Trumpeter Finch سهره صورتی
۴۹۱ Passeriformes Passers Fringillidae Rhodopechys mongolica   Mongolian Finch سهره مغولی
۴۹۲ Passeriformes Passers Fringillidae Rhodopechys obsoleta   Desert Finch سهره خاکی
۴۹۳ Passeriformes Passers Fringillidae Carpodacus erythrinus   Common Rosefinch سهره سرخ
۴۹۴ Passeriformes Passers Fringillidae Loxia curvirostra   Common Crossbill سهره نوک قیچی
۴۹۵ Passeriformes Passers Fringillidae Pyrrhula pyrrhula   Bullfinch سهره پشت خاکستری
۴۹۶ Passeriformes Passers Fringillidae Coccothraustes coccothraustes   Hawfinch سهره نوک بزرگ
۴۹۷ Passeriformes Passers Fringillidae Mycerobas carnipes   White-winged Grosbeak سهره سیاه
Estrildidae
498 Passeriformes Passers Estrildidae Amandava amandava   Red Avadavat سهره سرخ برنجی (نوک لاکی سرخ)
۴۹۹ Passeriformes Passers Estrildidae Lonchura malabarica   Indian Silverbill سهره هندی (سهره ریز)
Emberizidae
500 Passeriformes Passers Emberizidae Miliaria calandra   Corn Bunting زردپره مزرعه
۵۰۱ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza citrinella   Yellowhammer زردپره لیمویی
۵۰۲ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza rustica   Rustic Bunting زردپره حنایی
۵۰۳ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza pusilla   Little Bunting زردپره کوچک
۵۰۴ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza caesia   Cretzschmar’s Bunting زردپره سر آبی
۵۰۵ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza stewarti   White-capped Bunting زردپره سر سفید
۵۰۶ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza leucocephalos   Pine Bunting زردپره گونه سفید
۵۰۷ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza cia   Rock Bunting زردپره صخره ای
۵۰۸ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza buchanani   Grey-necked Bunting زردپره سر خاکستری
۵۰۹ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza cineracea NT Cinereous Bunting زردپره رخ زرد
۵۱۰ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza hortulana   Ortolan Bunting زردپره گلو زرد
۵۱۱ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza striolata   House Bunting زردپره راه راه
۵۱۲ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza aureola NT Yellow-breasted Bunting زردپره سینه زرد
۵۱۳ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza melanocephala   Black-headed Bunting زردپره سر سیاه
۵۱۴ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza bruniceps   Red-headed Bunting زردپره سر سرخ
۵۱۵ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza cirlus   Cirl Bunting زردپره گلو سیاه
۵۱۶ Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza schoeniclus   Reed Bunting زردپره نیزار
Zosteropidae
517 Passeriformes Passers Zosteropidae Zosterops palpebrosus   Oriental White-eye سسک چشم سفید هندی
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
کاربران با این تگها این مقاله را پیدا کرده اند :

مار

نام

خور

ماهي

حیوانات

زیبا

اهلی

عکس

ایرانی

باره

پرندگان

خانگی

دریایی

انگلیسی

ایران

ی

گوش

جوجه

چنگر

تمام

گونه

بزرگ

روی

Harrier

معرفی

کوچک

اسباب

عقاب

مادر

کله

کاسکو

لیست

تصاویر

پرنده

خرید

سفید

فهرست

نحوه

دريايي

صخره

تصویر

خانواده

غدا

اردک

سینه

Blue

فنچ

خزری

شکاری

اسم

ليست

سهره

کبوتر

مدل

تغذيه

مقاله

سرخ

مرگوس

بازي

آواز

بلبل

تاجدار

طرقه

چرخ

زیتونی

شکارچی

غاز

عكس

قیمت

دراج

سسک

چیست

کبک

قره

ترجمه

صدای

پاشلک

مدیترانه

the

آفریقایی

معنی

معادل

درختی

بحری

=

دیوار

یعنی

ریسک

افریقایی

فارسی

دشتی

دانلود

برنجی

اسامی

گان

پیج

بنگالی

دودی

اقیانوسی

لاتین

Eagle

بـا

کاکایی

سر

کاکلی

دار

دم

قرقی

دلیجه

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos