نوع غذا
علت
آشاميدني هاي الكلي
باعث مسموميت ، كما و مرگ مي شوند
غذاهاي مخصوص كودكان
ممكن است حاوي پودر پياز باشد. و همچنين در دراز مدت باعث سوتغذيه شوند( رجوع شود به پياز )
استخوان مرغ و ماهي
ممكن است باعث انسداد و يا حتي پارگي در دستگاه گوارش شوند
كنسرو ماهي
در مقدار زياد باعث سوتغذيه و كاهش مواد معدني و ويتامين ها مي شود
مواد كافئين دار : شكلات، قهوه ، چايي
حاوي caffeine, theobromineيا theophylline مي باشند كه باعث عوارض قلبي و عصبي در حيوان مي شوند 
غذاهاي مخصوص سگ
اگر به صورت اتفاقي مصرف شوند مشكلي نيست اما در مقدار زياد باعث سوتغذيه و مشكلات قلبي مي شود
انگور و كشمش
حاوي سم نا شناخته كه باعث آسيب به كليه مي شوند
مقدار زياد جگر
باعث مسموميت با ويتامين A مي شود كه باعث آسيب به استخوانها و عضلات مي شود
فراورده هاي شيري
در بعضي از حيوانات ممكن است با عدم تحمل گلوكز شود كه باعث نفخ، دلدرد و اسهال در آنها شود بهتر است از فراوردهاي كم لاكتوز استفاده گردد
سير و پياز
حاوي سولفوكسيدها و دي سولفيدها مي باشند كه باعث آسيب رساندن به گلبول قرمز ها و كم خوني مي شوند ( گربه ها بيشتر مستعد مي باشند) در مورد سير اين خطرات كمتر مي باشد 
تخم مرغ خام
حاوي آنزيمي به نام آويدين مي باشد كه از جذب ويتامين بيوتين ( نوعي ويتامين (Bجلوگيري كرده و باعث مشكلات پوستي و پو شش مويي مي شود .خطر آلودگي انتقال باكتري سالمونلا نيز وجود دارد 
ماهي خام
در صورت استفاده طولاني مدت باعث كاهش ويتامين تيامين مي شودكه كمبود آن باعث بي اشتهايي، تشنج و درموارد شديد مرگ مي شود
غذاهاي قند دار
باعث چاقي، مشكلات دنداني و نيز احتمالا ديابت مليتوس در سنين بالا مي شوند . در حد تشويقي مشكلي ندارند