دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست گفت: متخلفین حمل و نگه داری بچه شیر ها علاوه بر جرم حمل غیر مجاز حیوانات باعث اخلال در نظم عمومی و به نوعی ایجاد هراس در بین مردم نیز شدند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در مرجع قضایی معین از این متخلفین اعلام جرم نمود.به گزارش روابط عمومی و امور رسانه، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پس از تحویل بچه شیرهای کشف شده در تهران به سازمان حفاظت محیط زیست و قرنطینه آن، پیگیری های لازم در مورد سرمنشا و علت موضوع صورت گرفت.
دکتر علی اشرفی پور افزود: خوشبختانه با بررسی مستندات به دست آمده مشخص شد، که این بچه شیر ها در یکی از مراکز نگهداری حیوانات در یکی از استانهای شمالی به طور غیر قانونی و غیر مجاز تکثیر و نگه داری می شدند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: شواهد بیانگر این است که افرادی که نسبت به حمل اقدام می کردند در حوزه تهران دچار حادثه شدند و تعداد ۳ قلاده بچه شیر در اثر بی احتیاطی در سطح شهر تهران رها شدند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست درخصوص نحوه برخورد با این متخلفین گفت: متخلفین علاوه بر جرم حمل غیر مجاز حیوانات باعث اخلال در نظم عمومی و به نوعی ایجاد هراس در بین مردم نیز شدند.
وی درادامه افزود: بر اساس ماده ۷ و بند ج ماده ۱۰ و بند ﻫ ماده ۱۱ از قانون شکار و صید و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی مذکور و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در مرجع قضایی معین از این متخلفین اعلام جرم نمود.
علی اشرفی پور تاکید کرد: در ارتباط با نگه داری و حمل حیوانات وحشی در مراکز نگه داری حیوانات علاوه بر دستگاه محیط زیست سایر دستگاه ها نیز مسئول اند.
به عنوان مثال سازمان دامپزشکی حتماً می بایست از نوع و تعداد حیواناتی که در مراکز نگه داری و یا باغ های وحش نگه داری می شوند، مطلع و در خصوص حمل حیوانات گواهینامه قرنطینه لازم را صادر نماید.
و ی خاطر نشان کرد: در خصوص حمل حیوانات نیز ،ارگان هایی مانند پلیس راه می بایست مدارک و مستندات راننده را کنترل می کردند.
به گفته اشرفی پور وقوع این پدیده در سطح شهر در همه جای دنیا رسم است مسئولیت اصلی با شهرداری است و سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت و حفاظت زیستگاه های طبیعی کشور را بر عهده دارد و این سازمان د رخصوص پیشگیری و یا کنترل شرایط حادثه مسئول نیست
وی در پایان از زحمات مامورین آتش نشانی تهران و یگان حفاظت محیط زیست استان تهران تقدیر و تشکر کرد.