Resigzed Image Click this bar to view the full image.


راهنمایی های گام به گام و اختصاری برای گرفتن ناخن سگتان:


1/اولین مرحله این است که شما حالت صحیحی رابرای گرفتن ناخن سگ خود انتخاب کنید و او را در همان حالت نگه دارید .گفتن این بسیار ساده است،پس سگتان را در حالت نشسته بگیرید و اگر او میتواند برای چند دقیقه در همان حالت بشیند، به او جایزه و تشویقی بدهید .
2/اگر سگ شما اجازه نمیدهد که هیچ کسی به پنجه هایش دست بزند پس این مانعی برای مرحله بعدی شماست.قبل از اینکه بخواهید ناخن های او رابگیرید سعی کنید که همیشه با ناخن گیر نزدیک او بروید.این کار را با او تمرین کنید.من قبلا با خیلی ا در این مورد مشاوره کرده ام،در مورد چگونگی انجام دادن این کار.
به طور شگفت آوری بسیاری ار آرایش کنندگان سگ به من گفته اند که از لم ها و ترفند های نوسان و تکان دادن و ارتعاش سگ برای کار کردن با ناخنگیر استفاده میکنند.شخصا من خوشحالم که جلسه های زیبایی و آراستن سگم با ترفند ها و لم های او مخلوط نشده است.گرچه این فقط برای من است.من پیدا میکنم راههایی را که شما چگونه به سادگی میتوانید پنجه های سگتان را بگیرید و با آنها کار کنید،و آنها را هر زمانی که بخواهید لمس کنید.
زمانی که او خواب است،زمانی که تمایل دارد با شما باشد و ..... و نباید هر کاری را که برای او نامطبوع است انجام دهیم.3/مرحله بعدی خارج کردن ناخنگیر است و فقط به سگتان اجازه دهید که آن را ببوید.و از آن استفاده نکنید.صبر کنید تا ببینید سگتان هیچ نشانه ای از ناراحتی یا ترس نشان میدهد یا خیر.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

4/فقط یک ناخن را بگیرید.فقط نوک ان را بگیرید.اگر سگ شما در همان حالت باقی ماند به او جایزه بدهید و تشویقش کنید.اگر او دمدمی مزاج است و میترسد ناخنگیر را دور کنید.این برای یک روز او کافی است.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

5/بعد از اینکه چند روز گذشت و خبری از ناخنگیر نبود،ناخنگیر را بیاورید .اگر او خوب رفتار کرد به او تشویقی بدهید.اگر شما میتوانید همه ناخن ها را بگیرید،این کار را انجام دهید.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

این ممکن است برای شما احمقانه به نظر برسد ،این مراحل تمام مراحلی است که برای کودکان به کار گرفته میشود.اما در طولانی مدت ،شما قادر خواهید بود که این کار اساسی را به راحتی برای یکی یا تمام ناخن های سگتان بکار ببرید.کوتاه کردن ناخن سگ یکی از ضروری ترین بخش های مراقبت از سگ هاست.

اگر شما بعد از مراحل فوق باز هم موفق به انجام این کار نشدید و شما هنوز هم نمیتوانید این کار را انجام دهید ،پس به این معنی است که برای این کار باید به دامپزشک مراجعه کنید.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

مترجم:bita.b.m

منبع:dogtipesdaily