چند شهروند ساکن محله 
شهرک چشمه، شب گذشته هنگامی که با یک قلاده میمون در ایستگاه اتوبوس روبرو شدند از 
آتش نشانی کمک خواستند.آتش نشانان با استفاده ازتجهیزات ویژه موفق شدند میمون گرسنه 
را که ترسیده و درپی فرار کردن بود اختیار بگیرند و به ایستگاه خود منتقل کنند تا 
پس از هماهنگی لازم به مرکز نگهداری این گونه حیوانات تحویل داده شود.

735164_orig.jpg

735172_orig.jpg

735158_orig.jpg

735173_orig.jpg

735170_orig.jpg

735160_orig.jpg

niksalehi.com