دیده بان حقوق حیوانات ایران : در حالیکه مشکلات فرهنگی ورزش هر روز به شکل تازه ای نمود پیدا می کند و متاسفانه برخوردی جدی نیز با این ناهنجاری ها صورت نمی گیرد ، اخیرا پدیده سگ بازی [۱] در میان برخی چهره های معروف ورزشی رواج پیدا کرده و تعدادی از این افراد که باید وقت خود را در جهت منافع تیم شان بگذارند سرگرم بازی با سگ های گران قیمت شان هستند و …
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

به گزارش جهان، ماجرا وقتی جالب ترمی شود که می شنویم این افراد که در گذشته فقط در لباس، ماشین و ویلا و .. با هم رقابت و چشم و هم چشمی می کردند، حالا در سگ بازی [۱] به رقابت با یکدیگر می پردازند.یکی از چهره های مطرح فوتبال ایران وعضو تیم ملی اخیرا با حضور در یک دامپزشکی در شرق تهران و در ازای خرید یک سگ نگهبان برای حفاظت از ویلای شخصی اش، حدود ۱۵ میلیون تومان پول خرج کرده است و …!
باید منتظر ماند و دید بعد از ماجرای نگهداری سگ، دیگر چه پدیده ای در ورزش ما و در میان چهر های معروف این عرصه رواج پیدا می کند.