كتب بسياري در ايران در مورد تربيت سگ وجود داره اما اكثرا به صورت الكترونيك در نيومدن.
در زير كتابي راجع به تربيت سگها ارائه ميشه كه در اون به متد هاي جالبي درباره تربيت سگها اشاره شده.
كتاب جهت استفاده دوستاني كه به زبان انگليسي آشنائي دارن مناسبه
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در اينجا چند خطي از كتاب رو كه در مورد جلوگيري از پريدن سگ روي صاحبشه ترجمه كردم : شايد مورد علاقه قراربگيره:

"تكنيك 1
رد كردن:
اولين روش ان است كه به راحتي سگ را رد كنيد.روي خود را برگردانده و به او توجه نكنيد.
با او صحبت نكنيد. و اين چيزي نيست كه سگ بخواهد.اشتياق او توجه شماست.و اين آن چيزي نيست كه زمان پريدن بر روي شما به او ميدهيد.
اگر دوباره به جلوي شما دويد و روي شما پريد ،مجددا پشتتان را به او كنيد.
زماني كه آرام شد و خاموش شد.اورا تشويق كرده و به او توجه كنيد .زيرا اكنون مستحق آن است.
متنفرم از اينكه دوباره بگويم اما احتياج است كه دوباره تكرار كنم.قدرت روشهاي مثبت از روشهاي منفي بيشتر است.
تكنيك 2
استفاده از زانو
روش اول همواره موفقيت اميز نخواهد بود. پس روش دوم را توضيح ميدهم:استفاده از زانو
به راحتي زانوي خود را بالا بياوريد و ضربه ناگهني كوچكي به سگ بزنيد.بسيار كوچك نه به طوري كه قصدتان آسيب زدن به يك حيوان است.اين ضربه ناگهاني چندان براي سگ راحت نيست.پس در نهايت دست از پريدن بر روي شما برخواهد داشت.
دوباره زماني كه او آرام شد و خاموش گرديد.تشويقش نمائيد(الگو را فهميديد اينطور نيست؟)از قوزك و يا روي پاي خود براي سگهاي كوچك استفاده نمائيد.
اما مراقب باشيد به او لگد نزنيد.شما در حال درس دادن عدم پرش به وي هستيد نه ترسو كردن آن......
تكنيك 3
دستور دادن بشين /بمان
.........
"

لينك دانلود كتاب