واکسیناسیون در سگ هااصلی و الزامی است.
 
 
بیماریهای سگ که توسط واکسیناسیون پیشگیری می شوند عبارتند از:
 
 
 
، می توانند از طریق شیر خود، باعث انتقال ایمنی به توله ها شوند.
 
 
شاید این سئوال در بین دارندگان سگ بوجود آید که چرا توله ای که از مادر واکسینه شده به دنیا آمده و بصورت کامل از شیر مادر تغذیه کرده است و بدنش دارای ایمنی است، باید واکسیناسیون شود؟
 
زندگی، توله های جوان و تازه از شیر گرفته را باید در برابر بیماریهای دیستمپر، پاروا ویروس و کورونا ویروس سگی و غیره واکسینه نمود.
 
اول، به منظور موثر بودن واکسیناسیون الزامی می باشد.
 
 
معمولا تزریق حمایتی هر ساله در برابر تمام بیماریهای صورت می گیرد تا میزان ایمنی بدن را به بالا ترین سطح محافظت کنندۀ برساند. همچنین واکسیناسیون به منظور حفاظت از توله ها در برابر بیماریهای عفونی توصیه می شود.
 
توله های جوان بیشترین حساسیت را در برابر بیماریهای عفونی دارا می باشند و بنابراین بجز در زمانهایی که می خواهید آنها را جابجا کرده و به مکان امنی منتقل کنید، باید در داخل منزل نگهداری شوند تا با عامل بیماریزا برخورد پیدا نکنند. در صورتی که از قبل سگ دیگری در آن محیط وجود داشته باشد، باید از سلامت
جسمی و واکسیناسیون کامل آن سگ مطمئن شوید، در غیر این صورت نباید اجازۀ ورود و نزدیکی سگ و افرادی که با آن حیوان در تماس بوده اند را به محیط توله ها بدهید.