مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي، اهميت زيست‌محيطي تالاب‌ها را تشريح كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌ها تالاب‌ها را از مهم‌ترين بسترهاي مولد حيات و تنوع زيستي در جهان دانست و افزود: بر اساس برآورد مركز نظارت و پايش محيط زيست جهاني، وسعت تالاب‌هاي جهان 570 ميليون هكتار است كه تقريبا 6 درصد مساحت كره زمين را شامل مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد: متاسفانه به دلايل متعددي از قبيل كاهش حجم آب در اثر عوامل طبيعي و انساني، ورود آلاينده‌هاي مختلف بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي به محيط‌هاي تالابي و عدم رعايت حريم زيست‌محيطي و اكولوژيكي تالاب‌ها، تغيير كاربردي اراضي تالابي، عدم رعايت حقابه طبيعي محيط‌هاي طبيعي از سوي مجريان مختلف طرح‌هاي آبي، عدم ملاحظات زيست‌محيطي در اجراي پروژه‌هاي عمراني و شكار و صيد غيرمجاز و قاچاق، تالاب‌هاي كشور هم اكنون در معرض تهديدات جدي قرار گرفته‌اند، به صورتي كه در حال حاضر از 22 سايت تالابي ثبت شده كشور در كنوانسيون رامسر، تالاب‌هاي «شورگل؛ يادگارلو و درگه سنگي»، «مجموعه تالاب انزلي»، «آلاگل، آلماگل و آجي‌گل»، «شادگان خورالاميه و خورموسي»، «نيريز و كميجان»، «انتهاي جنوبي هامون پوزك» و «هامون صابري و هامون هيرمند» در معرض تغييرات شديد اكولوژيكي و وضعيت بحراني قرار گرفته‌اند.
اكنون درياچه هامون به عنوان هفتمين تالاب بين‌المللي جهان و بزرگ‌ترين درياچه آب شيرين كشور به دلايل خشكسالي‌هاي پياپي دهه اخير و احداث سدهاي متعدد بر روي رودخانه اصلي ورودي اين آب در افغانستان، عدم پايبندي كشور افغانستان به رعايت معاهده بين‌المللي سال 1351 مبني بر آزادسازي 26 مترمكعب آب در هر ثانيه (820 ميليون مترمكعب در سال) در رودخانه هيرمند و عدم عضويت در كنوانسيون رامسر و ضعف قدرت ديپلماتيك ايران در حل اين معضل، به كانون بحراني حركت شن‌هاي روان تبديل و موجب بروز معضلات عديده اجتماعي و اقتصادي در منطقه شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: با توجه به اين‌كه حفظ حيات سيستان وابسته به حيات هامون و حيات هامون وابسته به آب ورودي از بالادست است مي‌توان اين گونه جمع‌بندي كرد كه در صورتي كه براي معضلات ايجاد شده، به فوريت تدابيري اساسي انديشيده نشود نابودي تالاب هامون قطعي خواهد بود، بنابراين ضرورت دارد اقدامات فوري و اساسي براي رفع مشكلات تالاب‌هاي كشور صورت گيرد تا هر چه زودتر اين تالاب‌ها به وضعيت مطلوب دست يابند.
در ادامه گزارش مركز پژوهش‌ها، هم‌چنين پيشنهادها و راهكارهايي براي نجات تالاب‌هاي كشور ارائه شده است.