حکیم مهر - مدیرکل محیط زیست استان سمنان گفت: بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی این استان تحت حفاظت این اداره کل هستند و همین امر، بیانگر اهمیت بسیار بالای استان سمنان از باب تنوع زیستی در کشور است.
حمید ظهرابی، مدیرکل محیط زیست استان سمنان افزود : استان سمنان از لحاظ تنوع زیستی به لحاظ داشتن اکوتن‌های(به مرز بین دو اکوسیستم اطلاق می شود) مختلف از تنوع زیستی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و از بابت تنوع زیستی در کشور از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
مدیرکل محیط زیست استان سمنان تصریح کرد: وجود 2 ذخیره گاه جهان در استان سمنان و اختصاص بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی استان به مناطق تحت مدیریت محیط زیست، بیانگر اهمیت بسیار بالای استان سمنان از باب تنوع زیستی در کشور است.
ظهرابی افزود: وجود گونه‌های منحصر به فردی نظیر وزغ کویری، یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و هم‌چنین وجود همزمان 8 گونه از گربه سانان کشور در یک منطقه تحت مدیریت استان سمنان خود نشانه بسیار روشنی از تنوع بیشمار زیستی استان سمنان است.
وی اظهارداشت: تغییر اکوسیستم‌ها از مناطق کویری به بیابانی، از بیابانی به نیمه بیابانی، از نیمه بیابانی به کوهستانی و از مناطق کوهستانی به مناطق جنگلی در فواصل بسیار کوتاه و وجود اکوتن‌های مختلف در بین این اکوسیستم‌ها، زمینه ایجاد تنوع زیستی بی نظیری را در سطح استان سمنان فراهم کرده است به طوری که با کمتر منطقه‌ای از کشور قابل مقایسه است.