1. بعضیاشون همون اول بچگی كشته میشن و به كسایی كه اینجوری بیشتر دوست دارن فروخته میشن


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


2. اونایی كه بزرگ میشن, ادما سرشون منت میذارن و بهشون داغ میزنن

.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


3. به گوشت و پوست تنشون یه شماره یا اسم منگنه می كنن.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.4. بعد از اینكه به سنی میرسن كه آماده سلاخی شدن میشن, میبرنشون یه یه جای جدید.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

5. اونایی كه به مقصد میرسن, چیزی به جز ترس به استقبالشون نمیاد


Resigzed Image Click this bar to view the full image.6. و بعدشم مرگ به دست انسان


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


7. و مرگ به دست انسان


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


8. و مرگ به دست انسان ( گاو رو در شرایطی كه كاملا هوشیاره, با زنجیر از یه پامیكشن بالا و بعد گلوشو میبرن. انقدر خونریزی میكنه تا بمیریه)