Resigzed Image Click this bar to view the full image.
سگ شما روی پایتان دراز می کشد و به خواب میرود و.... ناگهان پاهای او شروع به انقباض و حرکت می کند. آیا او خواب می بیند؟ یا شما خواب می بینید که او چنین می کند؟ البته... او خواب می بیند.

اگرچه کسی به درستی از چگونگی خواب در سگها آگاه نیست، اما بنظر می رسد که برای پردازش اطلاعات معمولی و ذخیره سازی حافظه الزامی است. سگها قدرت تفکر و حافظه دارند. بانک اطلاعاتی سگها، مانند انسانها، نیاز به دوره ای جهت پاکسازی و تشخیص اطلاعات در هنگام خواب دارد.

سگها و انسانها آنگونه که باور ما است، متفاوت از یکدیگر نیستند. برخی از دانشمندان تمایل دارند که بر تفاوتهای بین دو گونه، حتی اگر آنها تشابه ای بسیار یکسان داشته باشند، تعلل نمایند! انسان و سگ از لحاظ ژنتیکی و فیزیکی 95% یکسان می باشند.

مانند انسانها، سگها نیز دو نوع خواب دارند: حرکت سریع چشم (REM)، خواب و امواج آهسته خواب(SWS). زمانیکه یک سگ به خواب می رود، در مرحله نخستین وارد خواب آرام یا sws می شود، "خواب ذهن" که روند ذهن صامت می شود اما انقباض ماهیچه ای باقی می ماند.

مرحله بعدی خواب REM است، " خواب بدن" که در این مرحله بدن در حالت آرامش و رخوت بوده اما مغز فعالتر می‌شود و پلکهای سگ به سرعت تکان می خورند. مشخصه خواب REM، حرکت چشم‌ها، تندتر شدن تنفس و افزایش فعالیت مغز است.

در مرحله SWS امواج مغزی آهسته هستند، نوسان دارد و به نوعی شبیه حالت بی هوشی سبک در حیوان یا انسان است. در این مرحله، سگها آرام و در حال استراحت بنظر می رسد. سگها و انسانها از خواب SWS به راحتی بیدار می شوند و بنظر می رسد در مرحله گذری با آرامش ماهیچه ای ناتمام قرار دارند.

در نقطه مقابل، در خواب REM، امواج مغز سریع و نامنظم می باشند، مانند حالت بیداری آنها. سگها مانند انسانها به خواب REM فرو می روند و در طول خواب REM، آنها شواهدی دال بر فعالیت ذهنی شدید و طولانی- امواج مغزی سریع به نمایش می گذارند. در این نوع خواب، پاهایشان را به حرکت در می آورند بگونه ای که در حال دویدن هستند، ناله می کنند یا زوزه میکشند بگونه ای که هیجان زده هستند و یا ممکن است به تندی نفس بکشند یا حتی برای مدت کوتاهی نفس خود را نگاه دارند.

زمانیکه وارد خواب REM می شوند، در استراحت و آرامش مطلق قرار داشته و به سختی بیدار می شوند. در این حالت، خواب فیزیکی عمیق، چشمان آنها شروع به حرکت سریع کرده و امواج مغزی شروع به پیمودن می کنند. انسانها بیدار شدن از این حالت را، تحت خواب دیدن یاد می کنند. سگها هم در خواب REM به همین صورت خواب می بینند، گرچه تا بحال هیچ سگی خواب خود را تعریف نکرده است.

تصادفاً، سگهای بالغ 10 تا 12 در صد از زمان خواب خود را در خواب REM سپری می کنند. توله سگها بخشی بیشتری را در خواب REM هستند.

و اگر تا بحال در این تردید داشتید که آیا سگهایی که در خواب در حالت دویدن هستند، خواب گرفتن شکار یا چیزی شبیه آن را می بینند، حال مطمئن هستید که تردید شما به حقیقت پیوسته است.By: Dr. Nicholas Dodman
ترجمه: یاسمن بهارمست