به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سازمان علمي ـ فرهنگي ملل متحد (يونسكو) از مسؤولان كشور مصر و معترضان خواست تا در جريان بحران سياسي اخير اين كشور، از آثار تاريخي محافظت كنند.

گزارش‌هاي رسيده از وضعيت ميراث فرهنگي مصر حاكي از اين است كه غارتگران به اشياي شناخته‌شده‌ي موزه‌ي قاهره و برخي سايت‌هاي تاريخي اين كشور آسيب زده‌اند.

آسوشيتدپرس در اين‌باره گزارش داده است كه ايرينا بوكوا ـ مديركل يونسكو ـ در اين‌باره گفت: ناراحتي و تأثر من ابتدا به قربانيان اين ناآرامي‌ها و خانواده‌هاي آن‌ها مربوط است. همچنين ميراث فرهنگي مصر بخشي از ميراث اجدادي بشريت به‌شمار مي‌آيد كه در طول زمان به ما رسيده است.

او بيان كرد: ارزش 120هزار قطعه شيء موزه‌ي قاهره در بخش‌هاي علمي و مالي غيرقابل تخمين است، زيرا اين آثار هويت فرهنگي مردم مصر را نشان مي‌دهند. گواه اين مسأله نيز تشكيل زنجيره‌ي صدها نفري شهروندان مصري به دور موزه‌ي قاهره براي حفاظت از آن است.

وي ادامه داد: من به‌شكل رسمي درخواست مي‌كنم كه تمام اقدامات لازم براي تأمين امنيت گنجينه‌ي مصر در قاهره، لكسور و سراسر سايت‌هاي تاريخي و فرهنگي اين كشور انجام شود.

براساس اين گزارش، اوايل صبح روز شنبه (29 ژانويه) برخي غارتگران با طناب از قسمت گنبد شيشه‌يي موزه‌ي قاهره به آن وارد شدند و 75 شيء كوچك و سر دو موميايي را تخريب كردند. پس از آن، نيروهاي ارتش به موزه وارد شدند و تعدادي از غارتگران را دستگير كردند.

در اين راستا، زاهي هاواس ـ مدير اداره‌ي عالي عتيقه‌جات مصر ـ گفت: سارقان اشياي موزه را سرقت نكردند و اكنون مجموعه‌هاي باارزش موزه تحت حفاظت و امنيت نيروهاي ارتش است