ايرن- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که مسئوليت سلامت حيوانات باغ وحش ارم با دامپزشکي بوده است، گفت: دامپزشکي درباره غذاي آلوده‌اي که به حيوانات باغ وحش از جمله ببر سيبري داده شده، بايد پاسخگو باشد.


محمد جواد محمدي زاده در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس ‌ درباره وضعيت اتفاقاتي که در باغ وحش ارم در پي يکديگر رخ داده است، گفت: فعاليت باغ وحش ارم زير نظر محيط زيست است و ما به دليل بيماري‌هايي که وجود دارد اجازه فعاليت را نداده و نمي‌دهيم.
وي در ادامه گفت: محيط زيست اصرار دارد تا زماني که سلامت حيوانات و واگيردار بودن بيماري‌ها براي انسان‌ها مشخص نشود فعاليتي در باغ وحش ارم صورت نگيرد.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه اظهار داشت: مسئوليت سلامت حيوانات باغ وحش ارم با سازمان دامپزشکي است.
محمدي‌زاده تصريح کرد: محيط زيست 2 ببر در باغ وحش ارم داشت که يکي از آنها از بين رفت اما ببر ماده در وضعيت خوبي قرار دارد؛ بنابراين تلاش مي‌کنيم تا مکان مناسبي را براي ببر ماده در نظر گرفته و نسبت به انتقال آن اقدام کنيم.هنوز تصميمي براي انتقال ببر ماده گرفته نشده است
وي در پاسخ به اين پرسش که قصد داريد ببر ماده را به کجا منتقل کنيد؟ تصريح کرد: هنوز اين مسئله در دست بررسي است؛ اگر زيستگاه ميانکاله آماده شده بود اين انتقال صورت مي‌گرفت اما چون ميانکاله آماده نيست احتمال دارد براي مدت موقت به محلي مانند پارک پرديسان منتقل شود.

محمدي زاده با اشاره به از بين رفتن 3 شير باغ وحش ارم، افزود: سازمان دامپزشکي درباره تمام فعاليت باغ وحش ارم از جمله کوتاهي‌هايي که صورت گرفته و غذاي آلوده‌اي که به حيوانات داده شده بايد پاسخگو باشد.

دامپزشکي بايد درباره مرگ ببر و شيرهاي باغ وحش ارم پاسخگو باشد
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه تأکيد کرد: مراقبتي در زمينه سلامت غذاي حيوانات باغ وحش صورت نگرفته و محيط زيست اين مسئله را به صورت جدي پيگيري مي‌کند.

معاون رئيس جمهور تصريح کرد: سازمان دامپزشکي بايد در اين رابطه و اتفاقاتي که رخ داده پاسخگو باشد.
وي در ادامه افزود: البته مسئولان دامپزشکي مدعي هستند که دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران طرف قرار داد بوده است که اين مسئله به ما ربطي ندارد و قصد دخالت در اين مسئله را نداريم.

محمدي‌زاده ادامه داد: آنچه که براي ما مهم است اين است که سازمان دامپزشکي با تمهيدات مناسبي از چنين حوادثي جلوگيري کند که به دليل غذاي آلوده شير‌ها و ببرها از بين نروند.

وي در ادامه تأکيد کرد: هنوز تصميم قطعي درباره ببر ماده نگرفته‌ايم اما اولين گزينه پيشنهادي پارک پرديسان است و همچنان بررسي‌هاي همه جانبه ادامه دارد.