كارشناسان هندي مي‌گويند: صنايع غذايي ضايعات و زباله‌هاي زيادي توليد مي‌كنند اما يكي از آنها كه پوست تخم مرغ است مي‌تواند به مقابله با فرآيند تغييرات جوي كمك كند.
به گزارش سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كارشناسان در دانشگاه كلكته دريافته‌اند كه لايه داخلي پوست تخم مرغ مي‌تواند تقريبا 7 برابر وزن خود دي اكسيد كربن را كه گاز گلخانه‌اي مهم است جذب كند. به اين ترتيب مي‌ـواند گاز دي اكسيد كربن را مهار و از آن در روشهاي موثر توليد انرژي استفاده كرد، بدون اينكه مشكلات محيط زيستي ناشي از انتشار اين گاز در جو بوجود آيد.
به گزارش پايگاه اينترنتي آني، پوست تخم مرغ داراي 3 لايه است و لايه‌هاي دوم و سوم كه بلافاصله در زير پوست قرار دارند، حاوي رشته‌هاي پروتئين و كربونات كلسيم هستند.
اين دو لايه بايد در پروسه‌اي صنعتي از لايه سوم كه از جنس كوتيكول است جدا شود در فرايند جذب دي اكسيد كربن مورد استفاده قرار گيرد. شرح اين يافته در مجله بين المللي گرمايش جهاني منتشر شده است.