گونه جدید با ژنتیکی متمایز از شیرها کشف شده است - ترجمه

در یک چرخش در چرخه زندگی سلطان جنگل ،محققان گونه ای از شیر با ژنتیکی متمایز از سایر گونه ها را در یک باغ وحش پیدا کردند.نتیجه بعد از درخواست باغ وحش شهر آدیس ‌‌آبابا''Addis Ababa''از محققان آلمانی برای تحقق بر روی شیرهای آنها که نه تنها ظاهر متفاوتی داشتند بلکه معلوم گردید از نظر ژنتیکی نیز منحصر به فرد هستند ،مشخص شد.نتیجه به باغ وحش این امکان را می دهد تا نسل این شیرها ادامه دهد و بتواند در بهترشدن اوضاع زندگی آنها فعالیت کند.


شیرهای آدیس آبابا یالهای تیره و بدن کوچک و متفاوت با شیرهای دیگر آفریقا دارند،البته زندگی در اسارات می تواند در مواردی در ظاهر حیوانات تاثیر گذار باشد،یک تیم تحقیقات به هدایت موسسه ماکس پلانک''Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology''در آلمان و دانشگاه یورک''University of York'' بریتانیا با بررسی و مقایسه ۱۵ نمونه دی ان ای شیرهای باغ وحش با ۶ گونه شیرها موجود در طبیعت سعی کردند که دریابند آیا شیرهای باغ وحش متفاوت هستند یا نه.

تحلیلگران ژنتیک مشخص کردند که دنباله ژن تمام ۱۵ شیر منحصر به فرد و نشانه کمی از تولیدمثل درون خانواده را نشان می دهند.تحقیقات به تازگی در European Journal of Wildlife Research به چاپ رسیده است.


شیرهای باغ وحش تعلق به هایله سلاسی''Haile Selassie'' امپراتور مخلوع اتیوپی که در سال ۱۹۴۸ باغ وحش را تاسیس نمود،دارند.ولی ریشه و مبدا شیرها نامشخص است.یک تئوری می گوید جد شیرها(پنج نر و دو ماده)از جنوب غربی اتیوپی گرفته شده بودند.شیرها با این مشخصات دیگر در آن منطقه زندگی نمی کند و ممکن است یال تیره آنها شکارچیان را به آنها بیش از اندازه جذب کرده بود. سوزان بروش''Susann Bruche'' نویسنده ارشد تحقیقات می گوید:از آنجا که منبع طبیعی نامشخص است اعلام اینکه شیرها هنوز منقرض نشده اند یا نه سخت است ،شیرها با چنین مشخصات ظاهری به دلیل یال ها آنها توسط چکارچیان نابود شده اند.
بروش می افزاید مقامات اتیوپی می گویند شیرهایی شبیه به شیرهای باغ وحش هنوز در شرق و شمال کشور درBabille Elephant Sanctuary و مناطق محافظت شده درEnsessakotteh زندگی می کنند.
این اولین باری نیست که یک گونه شیر تنها در باغ وحش زنده مانده است.دو نوع شیر اطلس (یا شیر بربری)''North African Barbary''وشیر دماغه''South African Cape''در طبیعت منقرض شده اند.و از آنجا که شیرهای اتیوپی منقرض شده اند هرتلاشی برای حفظ این گونه و زنده نگه داشتن میراث ژنتیک این گونه باید انجام گیرد.
کار ساخت و ساز برای شبیه سازی محیط طبیعی شیرها در باغ وحش آدیس آبابا در حال انجام است.و همچنین باغ وحش تولید نسل شیرها برای زنده نگه داشتن گونه آنها را ادامه خواهد داد.

نویسنده:Sasha Ingber
ترجمه: خودم